Zagrożenie suszą na poziomie gminy

Gmina: Strzałkowo; TERYT: 3023072
-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana
Kategoria gleby I
Gatunek roślin uprawnych0102030405060708091011121314
Zboża ozime+++-----
Zboża jare+++-----
Kukurydza na ziarnoxxx----+
Kukurydza na kiszonkęxxx----+
Rzepak i rzepik------xx
Ziemniakxx------
Burak cukrowy########
Chmielxxx-----
Tytońxxx-----
Warzywa gruntowexxx-----
Krzewy owocowe-------+
Drzewa owocowe--------
Truskawki++------
Rośliny strączkowexxx-----
Drzewa i krzewy owocowexnnnnnnn
Kategoria gleby II
Gatunek roślin uprawnych0102030405060708091011121314
Zboża ozime--------
Zboża jare-+------
Kukurydza na ziarnoxxx-----
Kukurydza na kiszonkęxxx-----
Rzepak i rzepik------xx
Ziemniakxx------
Burak cukrowy--------
Chmielxxx-----
Tytońxxx-----
Warzywa gruntowexxx-----
Krzewy owocowe--------
Drzewa owocowe--------
Truskawki--------
Rośliny strączkowexxx-----
Drzewa i krzewy owocowexnnnnnnn
Kategoria gleby III
Gatunek roślin uprawnych0102030405060708091011121314
Zboża ozime--------
Zboża jare--------
Kukurydza na ziarnoxxx-----
Kukurydza na kiszonkęxxx-----
Rzepak i rzepik------xx
Ziemniakxx------
Burak cukrowy--------
Chmielxxx-----
Tytońxxx-----
Warzywa gruntowexxx-----
Krzewy owocowe--------
Drzewa owocowe--------
Truskawki--------
Rośliny strączkowexxx-----
Drzewa i krzewy owocowexnnnnnnn
Kategoria gleby IV
Gatunek roślin uprawnych0102030405060708091011121314
Zboża ozime--------
Zboża jare--------
Kukurydza na ziarnoxxx-----
Kukurydza na kiszonkęxxx-----
Rzepak i rzepik------xx
Ziemniakxx------
Burak cukrowy--------
Chmielxxx-----
Tytońxxx-----
Warzywa gruntowexxx-----
Krzewy owocowe--------
Drzewa owocowe--------
Truskawki--------
Rośliny strączkowexxx-----
Drzewa i krzewy owocowexnnnnnnn
Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
Gatunek roślin uprawnych0102030405060708091011121314
Zboża ozime33.2333.230.110.00.00.00.00.0
Zboża jare33.2336.899.180.00.00.00.00.0
Kukurydza na ziarno0.00.00.00.00.00.00.04.61
Kukurydza na kiszonkę0.00.00.00.00.00.00.04.61
Rzepak i rzepik0.00.00.00.00.00.00.00.0
Ziemniak0.00.00.00.00.00.00.00.0
Burak cukrowy0.00.00.00.00.00.00.00.0
Chmiel0.00.00.00.00.00.00.00.0
Tytoń0.00.00.00.00.00.00.00.0
Warzywa gruntowe0.00.00.00.00.00.00.00.0
Krzewy owocowe0.00.00.00.00.00.00.00.34
Drzewa owocowe0.00.00.00.00.00.00.00.0
Truskawki33.2333.230.00.00.00.00.00.0
Rośliny strączkowe0.00.00.00.00.00.00.00.0
Drzewa i krzewy owocowex0.00.00.00.00.00.00.0
Kontakt
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
Tel.: 81 4786 752

Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów
Tel.: 81 4786 779

W przypadku pytań dotyczących suszy proponujemy kontakt poprzez formularz zapytania, który należy wysłać mailem na adres susza@iung.pulawy.pl

Pobierz formularz
Opracowanie IUNG-PIB 2020 na zlecenie Misterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi