Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Kleszczewo; TERYT: 3021062

Województwo: wielkopolskie; Powiat: poznański
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna529.498.03
Kategoria II - podatna5982.3790.67
Kategoria III - średnio podatna83.721.27
Kategoria IV - mało podatna2.080.03
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-100-100.2-123.6-147.6-188.4-194.4-237.7-267.6-230.8-189.8-172.8-140.2
KBW [mm] - średnia ważona-95.8-95.6-117.9-142.1-181.8-189.7-233.9-264-227.7-185.6-168.6-135.8
KBW [mm] - maksymalna-92.6-90.7-112.2-137.3-176.9-184.7-229.6-260.3-225.3-182.5-165.1-132.5

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---++++++xxx
Zboża jare---++++++xxx
Kukurydza na ziarnoxxx-+++++++-
Kukurydza na kiszonkęxxx-+++++++-
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx----+++++-
Burak cukrowy############
Chmielxxx---+++---
Tytońxxx-+++++---
Warzywa gruntowexxx-++++++--
Krzewy owocowe----+++++++-
Drzewa owocowe----+++++---
Truskawki----+++++xxx
Rośliny strączkowexxx-+++++++-

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxx
Zboża jare----+++++xxx
Kukurydza na ziarnoxxx--+++++--
Kukurydza na kiszonkęxxx--+++++--
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx----+++---
Burak cukrowy------+++---
Chmielxxx---+++---
Tytońxxx---+++---
Warzywa gruntowexxx---+++---
Krzewy owocowe----++++++--
Drzewa owocowe------++----
Truskawki----+-+++xxx
Rośliny strączkowexxx-++++++--

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-------+-xxx
Zboża jare------++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++---
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++---
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx-----+----
Burak cukrowy-------+----
Chmielxxx----+----
Tytońxxx---+++---
Warzywa gruntowexxx----+----
Krzewy owocowe------+++---
Drzewa owocowe-------+----
Truskawki-------+-xxx
Rośliny strączkowexxx---+++---

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare-------+-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+----
Kukurydza na kiszonkęxxx----+----
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx----+----
Krzewy owocowe------++----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx----+----

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime0000.798.79698.71008.1000
Zboża jare0008.198.798.710010096.6000
Kukurydza na ziarno00008.183.810010010039.18.10
Kukurydza na kiszonkę00008.183.810010010098.18.10
Rzepak i rzepik000098.798.7000000
Ziemniak00000098.710098.78.13.70
Burak cukrowy00000090.691.990.6000
Chmiel00000098.710098.7000
Tytoń000006.3100100100000
Warzywa gruntowe00000898.710098.73.900
Krzewy owocowe000098.798.710010010098.78.10
Drzewa owocowe000000.198.798.78.1000
Truskawki000080.28.198.710098.7000
Rośliny strączkowe00005298.71001001008.32.10

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana