Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Kleszczewo; TERYT: 3021062

Województwo: wielkopolskie; Powiat: poznański
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna529.498.03
Kategoria II - podatna5982.3790.67
Kategoria III - średnio podatna83.721.27
Kategoria IV - mało podatna2.080.03
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-100-100.2-123.6-147.6-188.4-194.4-237.7-267.6-230.8-189.8-172.8-140.2-124.3-79.2
KBW [mm] - średnia ważona-95.8-95.6-117.9-142.1-181.8-189.7-233.9-264-227.7-185.6-168.6-135.8-118.2-75
KBW [mm] - maksymalna-92.6-90.7-112.2-137.3-176.9-184.7-229.6-260.3-225.3-182.5-165.1-132.5-114.5-71.9

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---++++++xxxxx
Zboża jare---++++++xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-+++++++---
Kukurydza na kiszonkęxxx-+++++++---
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx----+++++--x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---+++---xx
Tytońxxx-+++++---xx
Warzywa gruntowexxx-++++++--xx
Krzewy owocowe----+++++++-xx
Drzewa owocowe----+++++---xx
Truskawki----+++++xxxxx
Rośliny strączkowexxx-+++++++---

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxxxx
Zboża jare----+++++xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx--+++++----
Kukurydza na kiszonkęxxx--+++++----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx----+++----x
Burak cukrowy------+++-----
Chmielxxx---+++---xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---+++---xx
Krzewy owocowe----++++++--xx
Drzewa owocowe------++----xx
Truskawki----+-+++xxxxx
Rośliny strączkowexxx-++++++----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-------+-xxxxx
Zboża jare------++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe------+++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare-------+-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe------++----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime0000.798.79698.71008.100000
Zboża jare0008.198.798.710010096.600000
Kukurydza na ziarno00008.183.810010010039.18.1000
Kukurydza na kiszonkę00008.183.810010010098.18.1000
Rzepak i rzepik000098.798.700000000
Ziemniak00000098.710098.78.13.7000
Burak cukrowy00000090.691.990.600000
Chmiel00000098.710098.700000
Tytoń000006.310010010000000
Warzywa gruntowe00000898.710098.73.90000
Krzewy owocowe000098.798.710010010098.78.1000
Drzewa owocowe000000.198.798.78.100000
Truskawki000080.28.198.710098.700000
Rośliny strączkowe00005298.71001001008.32.1000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana