Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Rozdrażew; TERYT: 3012052

Województwo: wielkopolskie; Powiat: krotoszyński
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I511.007.17
Kategoria II860.0012.07
Kategoria III5684.7579.76
Kategoria IV71.501.00

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-61.2-171-179.7-194.9-170.6-183-140.8-135-153.8-154-163.4-177.9
KBW [mm] - średnia ważona-58.9-168.9-177.9-191.9-165.9-180-133.4-128.4-147.3-146.7-160.7-175.8
KBW [mm] - maksymalna-56.1-166.4-175.6-187.4-159.8-175.6-126.1-121.9-141.2-140.2-158.2-173.8

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxx
Zboża jare-+++++---xxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########
Kukurydza na kiszonkęxxx#########
Rzepak i rzepik######xxxxxx
Ziemniakxx---------+
Burak cukrowy############
Chmielxxx---------
Tytońxxx+--------
Warzywa gruntowexxx+--------
Krzewy owocowe-+++-+----++
Drzewa owocowe-+-+--------
Truskawki-+++-----xxx
Rośliny strączkowexxx+++----+x

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxx
Zboża jare-+++-----xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik---+-+xxxxxx
Ziemniakxx---------+
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-+++-------+
Drzewa owocowe------------
Truskawki-+++-----xxx
Rośliny strączkowexxx+-------x

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime019.219.219.210.2000000
Zboża jare019.219.219.27.27.2000000
Kukurydza na ziarno000000000000
Kukurydza na kiszonkę000000000000
Rzepak i rzepik0005012.1000000
Ziemniak0000000000019.2
Burak cukrowy000000000000
Chmiel000000000000
Tytoń0007.200000000
Warzywa gruntowe0007.200000000
Krzewy owocowe019.219.219.205.500007.219.2
Drzewa owocowe02.405.600000000
Truskawki019.219.219.200000000
Rośliny strączkowe00019.217.200007.20

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana