Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Rozdrażew; TERYT: 3012052

Województwo: wielkopolskie; Powiat: krotoszyński
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna525.057.18
Kategoria II - podatna1211.7116.56
Kategoria III - średnio podatna5500.7775.18
Kategoria IV - mało podatna78.941.08
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-101.2-98.6-120.2-140.5-177.9-190.4-225.1-250.2-218.1-175.4-163.5-132.5-118.7-80.3
KBW [mm] - średnia ważona-99.6-96.4-118.2-138.6-176.4-188.7-222.8-246.1-215.7-173-157.8-126.2-114.8-78.7
KBW [mm] - maksymalna-97.4-94.2-116-135.7-174.3-186.6-219.9-240.2-211.2-169.2-151.2-119.5-110.8-76.6

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxxxx
Zboża jare---++++++xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-+++++++---
Kukurydza na kiszonkęxxx-+++++++---
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx----+++----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---+++---xx
Tytońxxx--++++---xx
Warzywa gruntowexxx--++++---xx
Krzewy owocowe----+++++++-xx
Drzewa owocowe------+++---xx
Truskawki----+++++xxxxx
Rośliny strączkowexxx-++++++----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxxxx
Zboża jare----++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx--++++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx--++++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----++----x
Burak cukrowy-------++-----
Chmielxxx---+++---xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---+++---xx
Krzewy owocowe----+++++---xx
Drzewa owocowe------++----xx
Truskawki------++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx--++++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare------++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++------
Kukurydza na kiszonkęxxx---++------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---++----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe------+++---xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---++------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000023.723.923.923.9000000
Zboża jare0007.323.923.998.998.97.300000
Kukurydza na ziarno00007.322.295.798.923.97.35.7000
Kukurydza na kiszonkę00007.322.295.798.923.97.36.9000
Rzepak i rzepik000023.923.900000000
Ziemniak0000007.337.923.900000
Burak cukrowy000000046.116.500000
Chmiel00000018.723.923.800000
Tytoń000007.351.710023.900000
Warzywa gruntowe000007.323.998.923.900000
Krzewy owocowe000023.923.998.910082.27.32.8000
Drzewa owocowe00000023.623.97.300000
Truskawki00007.37.323.937.97.300000
Rośliny strączkowe00007.323.998.910023.97.30000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana