Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Rozdrażew; TERYT: 3012052

Województwo: wielkopolskie; Powiat: krotoszyński
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I511.007.17
Kategoria II860.0012.07
Kategoria III5684.7579.76
Kategoria IV71.501.00

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-61.2-171-179.7-194.9-170.6-183-140.8-135-153.8-154-163.4-177.9-237.4-167.8
KBW [mm] - średnia ważona-58.9-168.9-177.9-191.9-165.9-180-133.4-128.4-147.3-146.7-160.7-175.8-234.7-165.7
KBW [mm] - maksymalna-56.1-166.4-175.6-187.4-159.8-175.6-126.1-121.9-141.2-140.2-158.2-173.8-230.9-162.1

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx---------++x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+--------xx
Warzywa gruntowexxx+--------xx
Krzewy owocowe-+++-+----++xx
Drzewa owocowe-+-+--------xx
Truskawki-+++-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+++----+xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxxxx
Zboża jare-+++-----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik---+-+xxxxxx++
Ziemniakxx---------++x
Burak cukrowy------------++
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-+++-------+xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-+++-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+-------xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime019.219.219.210.200000000
Zboża jare019.219.219.27.27.200000000
Kukurydza na ziarno00000000000000
Kukurydza na kiszonkę00000000000000
Rzepak i rzepik0005012.100000092.812.1
Ziemniak0000000000019.21000
Burak cukrowy00000000000092.812.1
Chmiel00000000000000
Tytoń0007.20000000000
Warzywa gruntowe0007.20000000000
Krzewy owocowe019.219.219.205.500007.219.200
Drzewa owocowe02.405.60000000000
Truskawki019.219.219.20000000000
Rośliny strączkowe00019.217.200007.2000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana