Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Krotoszyn; TERYT: 3012043

Województwo: wielkopolskie; Powiat: krotoszyński
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I2209.0014.63
Kategoria II3049.7520.20
Kategoria III9617.7563.70
Kategoria IV223.001.48

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-63.9-171.7-180.9-193.7-167.8-184.3-136.7-132.1-152.5-152-165.3-180.5-235.9-167.4
KBW [mm] - średnia ważona-59.3-168.2-177-188.1-159.8-176.3-126.4-122.3-141.2-140.3-159.8-175.8-231.8-162.7
KBW [mm] - maksymalna-54.7-164.8-172.9-184.5-154.8-170.5-121.5-118.1-136.1-135-157.6-173.5-228.7-158.9

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-+---xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx---------++x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+--------xx
Warzywa gruntowexxx+--------xx
Krzewy owocowe-+++-+----++xx
Drzewa owocowe-+++--------xx
Truskawki-+++-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+-+----+xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxxxx
Zboża jare-+++-----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik---+-+xxxxxx++
Ziemniakxx---------++x
Burak cukrowy------------++
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-+++-------+xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-+++-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+-------xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime034.834.834.800.300000000
Zboża jare034.834.834.811.414.600000000
Kukurydza na ziarno00000000000000
Kukurydza na kiszonkę00000000000000
Rzepak i rzepik0000.1020.200000085.120.2
Ziemniak0000000000034.81000
Burak cukrowy00000000000085.420.2
Chmiel00000000000000
Tytoń00014.60000000000
Warzywa gruntowe00014.60000000000
Krzewy owocowe034.834.834.804.1000014.634.800
Drzewa owocowe061.20.30000000000
Truskawki034.834.834.80000000000
Rośliny strączkowe00034.806.2000014.6000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana