Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Krotoszyn; TERYT: 3012043

Województwo: wielkopolskie; Powiat: krotoszyński
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna2330.4514.59
Kategoria II - podatna4124.7625.82
Kategoria III - średnio podatna9230.5157.78
Kategoria IV - mało podatna289.221.81
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-102.7-102.6-124.2-142.7-182.2-195.8-226.4-247.2-216.6-174.7-159.9-128.4-116.9-80.8
KBW [mm] - średnia ważona-99.7-95.8-117.8-137-176.4-188.2-220.6-240.3-211.4-169.6-151-118.7-111.2-77.4
KBW [mm] - maksymalna-96.5-93.5-115.3-133.8-172.9-184.8-218-234.9-207.8-165.2-144.7-111.4-108-73.9

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxxxx
Zboża jare---++++++xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-++++++----
Kukurydza na kiszonkęxxx-+++++++---
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx----+++----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---+++---xx
Tytońxxx--++++---xx
Warzywa gruntowexxx--++++---xx
Krzewy owocowe----++++++--xx
Drzewa owocowe------+++---xx
Truskawki----+++++xxxxx
Rośliny strączkowexxx-++++++----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxxxx
Zboża jare----++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx--++++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx--++++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----++----x
Burak cukrowy------+++-----
Chmielxxx---+++---xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---+++---xx
Krzewy owocowe----+++++---xx
Drzewa owocowe------++----xx
Truskawki----++++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx--++++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare------++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++------
Kukurydza na kiszonkęxxx---++------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---++----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe------+++---xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx---++------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000038.840.640.740.7000000
Zboża jare00014.740.740.798.298.114.700000
Kukurydza na ziarno000014.732.16198.240.714.70000
Kukurydza na kiszonkę000014.732.16198.240.714.70.8000
Rzepak i rzepik000040.740.700000000
Ziemniak00000014.740.740.700000
Burak cukrowy000000025.97.800000
Chmiel0000001540.722.500000
Tytoń0000014.740.810040.700000
Warzywa gruntowe0000014.740.789.740.700000
Krzewy owocowe000040.740.798.210050.314.70000
Drzewa owocowe00000022.940.710.100000
Truskawki000014.914.840.740.714.700000
Rośliny strączkowe000014.740.798.299.840.710.10000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana