Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Koźmin Wielkopolski; TERYT: 3012033

Województwo: wielkopolskie; Powiat: krotoszyński
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I1179.009.27
Kategoria II3279.2525.78
Kategoria III8166.2564.20
Kategoria IV96.500.76

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-63.1-174.1-180.1-199.5-175.3-193.4-145.8-138-155.5-155.9-165.8-179.1-241.3-171.5
KBW [mm] - średnia ważona-60.3-170.6-178.1-194.8-169.1-185.8-136.6-130.4-148.2-147.9-161.9-176.1-236.7-167.7
KBW [mm] - maksymalna-57.8-168.1-175.9-191.5-163.8-180.6-129-123.2-139.9-139-159.1-173.8-233.2-164.9

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx---------++x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+-+------xx
Warzywa gruntowexxx+--------xx
Krzewy owocowe-+++++----++xx
Drzewa owocowe-+++--------xx
Truskawki-+++-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+++----+xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxxxx
Zboża jare-+++-+---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik---+-+xxxxxx++
Ziemniakxx---------++x
Burak cukrowy------------++
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+--------xx
Warzywa gruntowexxx+--------xx
Krzewy owocowe-+++-------+xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-+++-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+-------xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---+-----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime035.135.135.16.99.200000000
Zboża jare035.135.157.69.31200000000
Kukurydza na ziarno00000000000000
Kukurydza na kiszonkę00000000000000
Rzepak i rzepik00023.2025.800000090.725.8
Ziemniak0000000000035.11000
Burak cukrowy00000000000090.725.8
Chmiel00000000000000
Tytoń00013.300.100000000
Warzywa gruntowe0009.30000000000
Krzewy owocowe035.135.135.11.69.300009.335.100
Drzewa owocowe08.509.30000000000
Truskawki035.135.135.10000000000
Rośliny strączkowe00035.16.99.300009.3000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana