Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Koźminek; TERYT: 3007052

Województwo: wielkopolskie; Powiat: kaliski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I4119.0061.33
Kategoria II1845.2527.47
Kategoria III679.2510.11
Kategoria IV73.001.09

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-55.3-162.4-171.8-190.3-163.8-169.1-148.7-141.5-166.5-168.7-171-181-230.6-177.1
KBW [mm] - średnia ważona-51-157.5-167.4-186.2-158.6-163.7-144-136.4-156.8-159.8-163.3-172.9-225.5-170.6
KBW [mm] - maksymalna-47.6-154-163.4-181.5-154-159.6-139.1-131.5-149.5-152.5-156.9-166.1-220.7-165.2

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxxxx
Zboża jare-++++----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx--------+++x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+--------xx
Warzywa gruntowexxx+--------xx
Krzewy owocowe-+++-----+++xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-+++-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+-----++xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxxxx
Zboża jare-+++-----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx++
Ziemniakxx---------++x
Burak cukrowy------------++
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-+++-------+xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-+-+-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+------+xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime061.364.288.80000000000
Zboża jare088.888.888.842.8000000000
Kukurydza na ziarno00000000000000
Kukurydza na kiszonkę00000000000000
Rzepak i rzepik000009.700000037.627.5
Ziemniak000000000016.1721000
Burak cukrowy00000000000038.627.5
Chmiel00000000000000
Tytoń00040.90000000000
Warzywa gruntowe00061.30000000000
Krzewy owocowe063.661.688.800000361.388.800
Drzewa owocowe00000000000000
Truskawki063.661.377.30000000000
Rośliny strączkowe00088.80000033.361.7000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana