Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Koźminek; TERYT: 3007052

Województwo: wielkopolskie; Powiat: kaliski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I4119.0061.33
Kategoria II1845.2527.47
Kategoria III679.2510.11
Kategoria IV73.001.09

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-55.3-162.4-171.8-190.3-163.8-169.1-148.7-141.5-166.5-168.7-171-181
KBW [mm] - średnia ważona-51-157.5-167.4-186.2-158.6-163.7-144-136.4-156.8-159.8-163.3-172.9
KBW [mm] - maksymalna-47.6-154-163.4-181.5-154-159.6-139.1-131.5-149.5-152.5-156.9-166.1

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxx
Zboża jare-++++----xxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########
Kukurydza na kiszonkęxxx#########
Rzepak i rzepik######xxxxxx
Ziemniakxx--------++
Burak cukrowy############
Chmielxxx---------
Tytońxxx+--------
Warzywa gruntowexxx+--------
Krzewy owocowe-+++-----+++
Drzewa owocowe------------
Truskawki-+++-----xxx
Rośliny strączkowexxx+-----++x

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxx
Zboża jare-+++-----xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx
Ziemniakxx---------+
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-+++-------+
Drzewa owocowe------------
Truskawki-+-+-----xxx
Rośliny strączkowexxx+------+x

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime061.364.288.800000000
Zboża jare088.888.888.842.80000000
Kukurydza na ziarno000000000000
Kukurydza na kiszonkę000000000000
Rzepak i rzepik000009.7000000
Ziemniak000000000016.172
Burak cukrowy000000000000
Chmiel000000000000
Tytoń00040.900000000
Warzywa gruntowe00061.300000000
Krzewy owocowe063.661.688.800000361.388.8
Drzewa owocowe000000000000
Truskawki063.661.377.300000000
Rośliny strączkowe00088.80000033.361.70

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana