Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Blizanów; TERYT: 3007012

Województwo: wielkopolskie; Powiat: kaliski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna3141.5929.73
Kategoria II - podatna6404.6360.60
Kategoria III - średnio podatna927.908.78
Kategoria IV - mało podatna94.510.89
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-108.1-119.3-140.9-154.1-197-204.4
KBW [mm] - średnia ważona-104.8-114.9-135.1-147.9-189.2-196.7
KBW [mm] - maksymalna-102.2-109.7-129.4-143.3-182.2-190.7

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime--++++
Zboża jare--++++
Kukurydza na ziarnoxxx-++
Kukurydza na kiszonkęxxx-++
Rzepak i rzepik----++
Ziemniakxx----
Burak cukrowy######
Chmielxxx---
Tytońxxx-++
Warzywa gruntowexxx-++
Krzewy owocowe---+++
Drzewa owocowe----++
Truskawki---+++
Rośliny strączkowexxx-++

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++
Zboża jare---+++
Kukurydza na ziarnoxxx-++
Kukurydza na kiszonkęxxx-++
Rzepak i rzepik----++
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx--+
Warzywa gruntowexxx--+
Krzewy owocowe----++
Drzewa owocowe------
Truskawki----++
Rośliny strączkowexxx-++

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare----++
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik-----+
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare------
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik------
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime002.626.290.390.3
Zboża jare0029.930.394.390.8
Kukurydza na ziarno000036.790.3
Kukurydza na kiszonkę000036.790.3
Rzepak i rzepik000090.393.8
Ziemniak000000
Burak cukrowy000000
Chmiel000000
Tytoń000013.941.5
Warzywa gruntowe000013.930.5
Krzewy owocowe00011.390.390.3
Drzewa owocowe000013.926.9
Truskawki0000.590.383.5
Rośliny strączkowe000090.390.3

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana