Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Blizanów; TERYT: 3007012

Województwo: wielkopolskie; Powiat: kaliski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna3141.5929.73
Kategoria II - podatna6404.6360.60
Kategoria III - średnio podatna927.908.78
Kategoria IV - mało podatna94.510.89
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-108.1-119.3-140.9-154.1-197-204.4-237.8-249.7-218.1-178.8-175-143.8-134.1-86.4
KBW [mm] - średnia ważona-104.8-114.9-135.1-147.9-189.2-196.7-232.1-244.6-211.3-174.8-171.1-141.3-128.6-82.2
KBW [mm] - maksymalna-102.2-109.7-129.4-143.3-182.2-190.7-228.1-240.7-206.3-171.7-168.7-138.5-125.2-79.4

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime--++++++-xxxxx
Zboża jare--+++++++xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-+++++++---
Kukurydza na kiszonkęxxx-+++++++---
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx----+++++--x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---+++---xx
Tytońxxx-+++++---xx
Warzywa gruntowexxx-+++++---xx
Krzewy owocowe---++++++++-xx
Drzewa owocowe----+++++---xx
Truskawki---++++++xxxxx
Rośliny strączkowexxx-+++++++---

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxxxx
Zboża jare---+++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-+++++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx-+++++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx----+++----x
Burak cukrowy------+++-----
Chmielxxx---+++---xx
Tytońxxx--++++---xx
Warzywa gruntowexxx--++++---xx
Krzewy owocowe----+++++---xx
Drzewa owocowe------++----xx
Truskawki----++++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx-+++++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare----++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++------
Kukurydza na kiszonkęxxx---++------
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---++----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe------+++---xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---++------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------++----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime002.626.290.390.390.390.3000000
Zboża jare0029.930.394.390.899.199.130.300000
Kukurydza na ziarno000036.790.399.199.190.330.330.3000
Kukurydza na kiszonkę000036.790.399.199.190.330.330.3000
Rzepak i rzepik000090.393.800000000
Ziemniak0000009090.890.20.730.3000
Burak cukrowy0000006061.817.900000
Chmiel00000090.390.348.200000
Tytoń000013.941.599.110090.300000
Warzywa gruntowe000013.930.590.399.190.300000
Krzewy owocowe00011.390.390.310010091.830.330.3000
Drzewa owocowe000013.926.990.390.318.500000
Truskawki0000.590.383.590.390.830.300000
Rośliny strączkowe000090.390.399.110090.330.328.5000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana