Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Blizanów; TERYT: 3007012

Województwo: wielkopolskie; Powiat: kaliski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna3141.5929.73
Kategoria II - podatna6404.6360.60
Kategoria III - średnio podatna927.908.78
Kategoria IV - mało podatna94.510.89
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-108.1-119.3-140.9-154.1-197-204.4-237.8-249.7-218.1-178.8-175-143.8
KBW [mm] - średnia ważona-104.8-114.9-135.1-147.9-189.2-196.7-232.1-244.6-211.3-174.8-171.1-141.3
KBW [mm] - maksymalna-102.2-109.7-129.4-143.3-182.2-190.7-228.1-240.7-206.3-171.7-168.7-138.5

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime--++++++-xxx
Zboża jare--+++++++xxx
Kukurydza na ziarnoxxx-+++++++-
Kukurydza na kiszonkęxxx-+++++++-
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx----+++++-
Burak cukrowy############
Chmielxxx---+++---
Tytońxxx-+++++---
Warzywa gruntowexxx-+++++---
Krzewy owocowe---++++++++-
Drzewa owocowe----+++++---
Truskawki---++++++xxx
Rośliny strączkowexxx-+++++++-

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxx
Zboża jare---+++++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx-+++++---
Kukurydza na kiszonkęxxx-+++++---
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx----+++---
Burak cukrowy------+++---
Chmielxxx---+++---
Tytońxxx--++++---
Warzywa gruntowexxx--++++---
Krzewy owocowe----+++++---
Drzewa owocowe------++----
Truskawki----++++-xxx
Rośliny strączkowexxx-+++++---

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare----++++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++----
Kukurydza na kiszonkęxxx---++----
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx
Ziemniakxx-----+----
Burak cukrowy-------+----
Chmielxxx---------
Tytońxxx---++----
Warzywa gruntowexxx----+----
Krzewy owocowe------+++---
Drzewa owocowe------------
Truskawki-------+-xxx
Rośliny strączkowexxx---++----

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------++----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx----+----

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime002.626.290.390.390.390.30000
Zboża jare0029.930.394.390.899.199.130.3000
Kukurydza na ziarno000036.790.399.199.190.330.330.30
Kukurydza na kiszonkę000036.790.399.199.190.330.330.30
Rzepak i rzepik000090.393.8000000
Ziemniak0000009090.890.20.730.30
Burak cukrowy0000006061.817.9000
Chmiel00000090.390.348.2000
Tytoń000013.941.599.110090.3000
Warzywa gruntowe000013.930.590.399.190.3000
Krzewy owocowe00011.390.390.310010091.830.330.30
Drzewa owocowe000013.926.990.390.318.5000
Truskawki0000.590.383.590.390.830.3000
Rośliny strączkowe000090.390.399.110090.330.328.50

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana