Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Baćkowice; TERYT: 2606012

Województwo: świętokrzyskie; Powiat: opatowski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna276.454.03
Kategoria II - podatna604.398.80
Kategoria III - średnio podatna966.7114.08
Kategoria IV - mało podatna5018.0973.09
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-65.6-52-74-76.3-123.1-142.5-160.2-199.2-152.2-102.6-98.8-46.4-39.3-7.1
KBW [mm] - średnia ważona-54.4-40.7-64.4-64.4-109.2-128.3-148.8-184.2-134.3-86.4-79.9-22.6-1011
KBW [mm] - maksymalna-33.2-18.1-43.8-42.2-84.2-100.4-126.6-157.1-106.2-60.6-49.711.331.536.1

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare-------+-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++------
Kukurydza na kiszonkęxxx---++------
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000000000000
Zboża jare00000000.5000000
Kukurydza na ziarno00000006.9000000
Kukurydza na kiszonkę00000006.9000000
Rzepak i rzepik000000.500000000
Ziemniak00000000000000
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel00000000000000
Tytoń00000000.5000000
Warzywa gruntowe00000000.8000000
Krzewy owocowe00000009.4000000
Drzewa owocowe00000000000000
Truskawki00000000000000
Rośliny strączkowe00000006000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana