Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Baćkowice; TERYT: 2606012

Województwo: świętokrzyskie; Powiat: opatowski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna276.454.03
Kategoria II - podatna604.398.80
Kategoria III - średnio podatna966.7114.08
Kategoria IV - mało podatna5018.0973.09
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-65.6-52-74-76.3-123.1-142.5-160.2-199.2-152.2-102.6-98.8-46.4
KBW [mm] - średnia ważona-54.4-40.7-64.4-64.4-109.2-128.3-148.8-184.2-134.3-86.4-79.9-22.6
KBW [mm] - maksymalna-33.2-18.1-43.8-42.2-84.2-100.4-126.6-157.1-106.2-60.6-49.711.3

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare-------+-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++----
Kukurydza na kiszonkęxxx---++----
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy############
Chmielxxx---------
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx----+----
Krzewy owocowe-------+----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx----+----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+----
Kukurydza na kiszonkęxxx----+----
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-------+----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx----+----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000000000000
Zboża jare00000000.50000
Kukurydza na ziarno00000006.90000
Kukurydza na kiszonkę00000006.90000
Rzepak i rzepik000000.5000000
Ziemniak000000000000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel000000000000
Tytoń00000000.50000
Warzywa gruntowe00000000.80000
Krzewy owocowe00000009.40000
Drzewa owocowe000000000000
Truskawki000000000000
Rośliny strączkowe000000060000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana