Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Kochanowice; TERYT: 2407052

Województwo: śląskie; Powiat: lubliniecki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna579.6316.29
Kategoria II - podatna1032.3829.02
Kategoria III - średnio podatna600.5216.88
Kategoria IV - mało podatna1344.9737.81
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-49.5-36.2-57.2-75.4-147.7-171.5-198.8-231.8-192.2-142.4-106.5-53.4-48.8-40.4
KBW [mm] - średnia ważona-45.6-29.8-50.6-69.5-142.5-164-194.2-229.3-188.3-137.9-101.3-46.1-40.9-34.3
KBW [mm] - maksymalna-40.1-18.9-39.8-60.5-135-150.8-187.5-225.8-184.4-133.1-97-39.8-32.5-27.9

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-----+++-xxxxx
Zboża jare----++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx--++++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx--++++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----++----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---+++---xx
Krzewy owocowe-----++++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki------++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx--++++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-------+-xxxxx
Zboża jare------++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx---++----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe-----++++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000009.216.345.5000000
Zboża jare000013.416.145.445.5000000
Kukurydza na ziarno0000015.445.562.345.100000
Kukurydza na kiszonkę0000015.445.562.345.500000
Rzepak i rzepik000013.441.700000000
Ziemniak000000045.56.300000
Burak cukrowy000000029.2000000
Chmiel000000045.5000000
Tytoń00000022.362.315.300000
Warzywa gruntowe00000016.345.516.300000
Krzewy owocowe0000016.245.571.945.500000
Drzewa owocowe000000045000000
Truskawki00000015.945.5000000
Rośliny strączkowe000001245.562.329.800000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana