Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Lubliniec; TERYT: 2407011

Województwo: śląskie; Powiat: lubliniecki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna365.6331.00
Kategoria II - podatna369.9831.37
Kategoria III - średnio podatna257.2621.81
Kategoria IV - mało podatna186.6315.82
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-46.7-34.9-55.6-74-146.1-170.3-199.3-236.5-193.9
KBW [mm] - średnia ważona-42.8-28.8-49.3-68.4-140.9-164.7-194.5-229.9-188.4
KBW [mm] - maksymalna-37.5-15.6-36.1-57.4-131.2-153-188.4-226.2-184.1

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-----+++-
Zboża jare----++++-
Kukurydza na ziarnoxxx--++++
Kukurydza na kiszonkęxxx--++++
Rzepak i rzepik----++xxx
Ziemniakxx-----++
Burak cukrowy#########
Chmielxxx----+-
Tytońxxx---+++
Warzywa gruntowexxx---+++
Krzewy owocowe-----++++
Drzewa owocowe------++-
Truskawki------++-
Rośliny strączkowexxx--++++

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-------+-
Zboża jare------++-
Kukurydza na ziarnoxxx---+++
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++
Rzepak i rzepik-----+xxx
Ziemniakxx-----+-
Burak cukrowy-------+-
Chmielxxx----+-
Tytońxxx---++-
Warzywa gruntowexxx----+-
Krzewy owocowe------+++
Drzewa owocowe-------+-
Truskawki-------+-
Rośliny strączkowexxx---+++

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx----+-
Kukurydza na kiszonkęxxx----+-
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx----+-
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe-------+-
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx----+-

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx------
Kukurydza na kiszonkęxxx------
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe-------+-
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000006.132.263.40
Zboża jare00001.632.163.463.40
Kukurydza na ziarno0000031.263.484.862.1
Kukurydza na kiszonkę0000031.263.484.863.4
Rzepak i rzepik00001.663.4000
Ziemniak000000063.413.5
Burak cukrowy000000031.20
Chmiel000000063.40
Tytoń00000035.184.826.1
Warzywa gruntowe00000032.263.432.2
Krzewy owocowe0000031.863.491.163.4
Drzewa owocowe000000062.60
Truskawki00000032.163.40
Rośliny strączkowe0000011.663.484.846.7

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana