Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Lubliniec; TERYT: 2407011

Województwo: śląskie; Powiat: lubliniecki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna365.6331.00
Kategoria II - podatna369.9831.37
Kategoria III - średnio podatna257.2621.81
Kategoria IV - mało podatna186.6315.82
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-46.7-34.9-55.6-74-146.1-170.3-199.3-236.5-193.9-140.2-108.6-50.4-43-34.8
KBW [mm] - średnia ważona-42.8-28.8-49.3-68.4-140.9-164.7-194.5-229.9-188.4-136.3-100.7-43.1-35.9-30.5
KBW [mm] - maksymalna-37.5-15.6-36.1-57.4-131.2-153-188.4-226.2-184.1-131.4-96.2-38.9-32-23.9

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-----+++-xxxxx
Zboża jare----++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx--++++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx--++++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----++----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---+++---xx
Krzewy owocowe-----++++---xx
Drzewa owocowe------++----xx
Truskawki------++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx--++++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-------+-xxxxx
Zboża jare------++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx---++----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe------+++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000006.132.263.4000000
Zboża jare00001.632.163.463.4000000
Kukurydza na ziarno0000031.263.484.862.100000
Kukurydza na kiszonkę0000031.263.484.863.400000
Rzepak i rzepik00001.663.400000000
Ziemniak000000063.413.500000
Burak cukrowy000000031.2000000
Chmiel000000063.4000000
Tytoń00000035.184.826.100000
Warzywa gruntowe00000032.263.432.200000
Krzewy owocowe0000031.863.491.163.400000
Drzewa owocowe000000062.6000000
Truskawki00000032.163.4000000
Rośliny strączkowe0000011.663.484.846.700000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana