Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Wielowieś; TERYT: 2405082

Województwo: śląskie; Powiat: gliwicki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I1763.5025.58
Kategoria II2695.2539.09
Kategoria III1201.5017.43
Kategoria IV1234.0017.90

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-61.6-160.4-163.1-156.6-113.5-140.9-118.2-96.1-103-123.8-138.3-133.2-174.4-151
KBW [mm] - średnia ważona-57.3-154.8-158.4-148.3-98.7-133.6-110.1-85.9-96-115.6-131.3-126.8-169.5-145.4
KBW [mm] - maksymalna-51-148.3-152.6-143-82.5-124.9-101.3-76.5-88.7-106.5-125.1-121.5-162.9-137.9

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-++------xxxxx
Zboża jare-+++-----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-++---------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-++------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare-++------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-+----------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-+-------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime025.625.600000000000
Zboża jare060.557.814.30000000000
Kukurydza na ziarno00000000000000
Kukurydza na kiszonkę00000000000000
Rzepak i rzepik00000000000039.10
Ziemniak00000000000064.70
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel00000000000000
Tytoń00000000000000
Warzywa gruntowe00000000000000
Krzewy owocowe025.725.500000000000
Drzewa owocowe00000000000000
Truskawki025.723.900000000000
Rośliny strączkowe00000000000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana