Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Wielowieś; TERYT: 2405082

Województwo: śląskie; Powiat: gliwicki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I1763.5025.58
Kategoria II2695.2539.09
Kategoria III1201.5017.43
Kategoria IV1234.0017.90

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-61.6-160.4-163.1-156.6-113.5-140.9-118.2-96.1-103-123.8-138.3-133.2
KBW [mm] - średnia ważona-57.3-154.8-158.4-148.3-98.7-133.6-110.1-85.9-96-115.6-131.3-126.8
KBW [mm] - maksymalna-51-148.3-152.6-143-82.5-124.9-101.3-76.5-88.7-106.5-125.1-121.5

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-++------xxx
Zboża jare-+++-----xxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########
Kukurydza na kiszonkęxxx#########
Rzepak i rzepik######xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy############
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-++---------
Drzewa owocowe------------
Truskawki-++------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare-++------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-+----------
Drzewa owocowe------------
Truskawki-+-------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime025.625.6000000000
Zboża jare060.557.814.300000000
Kukurydza na ziarno000000000000
Kukurydza na kiszonkę000000000000
Rzepak i rzepik000000000000
Ziemniak000000000000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel000000000000
Tytoń000000000000
Warzywa gruntowe000000000000
Krzewy owocowe025.725.5000000000
Drzewa owocowe000000000000
Truskawki025.723.9000000000
Rośliny strączkowe000000000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana