Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Przyrów; TERYT: 2404142

Województwo: śląskie; Powiat: częstochowski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I1176.5040.10
Kategoria II822.5028.04
Kategoria III319.0010.87
Kategoria IV615.7520.99

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-72.1-152.2-163.3-154.6-121.1-126.7-44-38.9-32.5-44.8-64.6-75.9
KBW [mm] - średnia ważona-69.8-150.1-160.4-153.5-120-122.5-41-37.4-26-40.9-61.5-72.6
KBW [mm] - maksymalna-66.1-146.3-156.3-151-117.3-119.2-36.5-34.4-19.8-36.3-57-68.3

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-++------xxx
Zboża jare-+++-----xxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########
Kukurydza na kiszonkęxxx#########
Rzepak i rzepik######xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy############
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-++---------
Drzewa owocowe------------
Truskawki-++------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare-++------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime040.140.1000000000
Zboża jare040.366.940.100000000
Kukurydza na ziarno000000000000
Kukurydza na kiszonkę000000000000
Rzepak i rzepik000000000000
Ziemniak000000000000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel000000000000
Tytoń000000000000
Warzywa gruntowe000000000000
Krzewy owocowe040.140.1000000000
Drzewa owocowe000000000000
Truskawki040.140.1000000000
Rośliny strączkowe000000000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana