Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Subkowy; TERYT: 2214052

Województwo: pomorskie; Powiat: tczewski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I143.752.52
Kategoria II693.7512.17
Kategoria III3820.2567.04
Kategoria IV1041.0018.27

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-64.4-153.7-187.1-208.7-216.5-218.2-158.7-133.3-129-117.7-114.3-126
KBW [mm] - średnia ważona-59.7-148.6-182.1-204.9-211.5-212.2-152.5-126.5-119.3-108.4-110.6-121.3
KBW [mm] - maksymalna-53-142.6-176.6-199.8-208.1-208.2-148-119.5-107.6-95.8-105.5-116.1

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxx
Zboża jare-+++++---xxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########
Kukurydza na kiszonkęxxx#########
Rzepak i rzepik######xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy############
Chmielxxx---------
Tytońxxx+++------
Warzywa gruntowexxx+++------
Krzewy owocowe-+++++------
Drzewa owocowe--++++------
Truskawki-+++++---xxx
Rośliny strączkowexxx+++-----x

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime--++++---xxx
Zboża jare-+++++---xxx
Kukurydza na ziarnoxxx-++------
Kukurydza na kiszonkęxxx-++------
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx+++------
Warzywa gruntowexxx+++------
Krzewy owocowe--++++------
Drzewa owocowe------------
Truskawki--++++---xxx
Rośliny strączkowexxx+++-----x

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare--+++----xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime02.514.714.714.714.7000000
Zboża jare03.414.981.781.714.7000000
Kukurydza na ziarno000010.412.2000000
Kukurydza na kiszonkę000010.412.2000000
Rzepak i rzepik00012.212.232000000
Ziemniak000000000000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel000000000000
Tytoń00014.714.714.7000000
Warzywa gruntowe00014.714.73.7000000
Krzewy owocowe02.514.714.714.714.7000000
Drzewa owocowe001.52.52.52.5000000
Truskawki02.514.714.714.713.4000000
Rośliny strączkowe00014.714.714.7000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana