Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Subkowy; TERYT: 2214052

Województwo: pomorskie; Powiat: tczewski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I143.752.52
Kategoria II693.7512.17
Kategoria III3820.2567.04
Kategoria IV1041.0018.27

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-64.4-153.7-187.1-208.7-216.5-218.2
KBW [mm] - średnia ważona-59.7-148.6-182.1-204.9-211.5-212.2
KBW [mm] - maksymalna-53-142.6-176.6-199.8-208.1-208.2

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++
Zboża jare-+++++
Kukurydza na ziarnoxxx###
Kukurydza na kiszonkęxxx###
Rzepak i rzepik######
Ziemniakxx----
Burak cukrowy######
Chmielxxx---
Tytońxxx+++
Warzywa gruntowexxx+++
Krzewy owocowe-+++++
Drzewa owocowe--++++
Truskawki-+++++
Rośliny strączkowexxx+++

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime--++++
Zboża jare-+++++
Kukurydza na ziarnoxxx-++
Kukurydza na kiszonkęxxx-++
Rzepak i rzepik---+++
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx+++
Warzywa gruntowexxx+++
Krzewy owocowe--++++
Drzewa owocowe------
Truskawki--++++
Rośliny strączkowexxx+++

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare--+++-
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik-----+
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare------
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik------
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime02.514.714.714.714.7
Zboża jare03.414.981.781.714.7
Kukurydza na ziarno000010.412.2
Kukurydza na kiszonkę000010.412.2
Rzepak i rzepik00012.212.232
Ziemniak000000
Burak cukrowy000000
Chmiel000000
Tytoń00014.714.714.7
Warzywa gruntowe00014.714.73.7
Krzewy owocowe02.514.714.714.714.7
Drzewa owocowe001.52.52.52.5
Truskawki02.514.714.714.713.4
Rośliny strączkowe00014.714.714.7

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana