Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Subkowy; TERYT: 2214052

Województwo: pomorskie; Powiat: tczewski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I143.752.52
Kategoria II693.7512.17
Kategoria III3820.2567.04
Kategoria IV1041.0018.27

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-64.4-153.7-187.1-208.7-216.5-218.2-158.7-133.3-129-117.7-114.3-126-175.1-158.3
KBW [mm] - średnia ważona-59.7-148.6-182.1-204.9-211.5-212.2-152.5-126.5-119.3-108.4-110.6-121.3-170.9-154.1
KBW [mm] - maksymalna-53-142.6-176.6-199.8-208.1-208.2-148-119.5-107.6-95.8-105.5-116.1-166.3-146.1

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+++------xx
Warzywa gruntowexxx+++------xx
Krzewy owocowe-+++++------xx
Drzewa owocowe--++++------xx
Truskawki-+++++---xxxxx
Rośliny strączkowexxx+++-----xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime--++++---xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-++------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx-++------xx
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+++------xx
Warzywa gruntowexxx+++------xx
Krzewy owocowe--++++------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki--++++---xxxxx
Rośliny strączkowexxx+++-----xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare--+++----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime02.514.714.714.714.700000000
Zboża jare03.414.981.781.714.700000000
Kukurydza na ziarno000010.412.200000000
Kukurydza na kiszonkę000010.412.200000000
Rzepak i rzepik00012.212.23200000012.20
Ziemniak00000000000014.70
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel00000000000000
Tytoń00014.714.714.700000000
Warzywa gruntowe00014.714.73.700000000
Krzewy owocowe02.514.714.714.714.700000000
Drzewa owocowe001.52.52.52.500000000
Truskawki02.514.714.714.713.400000000
Rośliny strączkowe00014.714.714.700000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana