Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Brusy; TERYT: 2202023

Województwo: pomorskie; Powiat: chojnicki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I4803.2554.85
Kategoria II3833.0043.77
Kategoria III110.501.26
Kategoria IV10.750.12

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-70.3-163.1-198.1-214.1-214.6-223.6-113.2-115.4-103.2-92.1-85.1-106.8-192.9-132.1
KBW [mm] - średnia ważona-65.2-157.9-191-208.5-210.1-219-100.1-106.9-90.8-75.7-75.8-93.9-182-115.8
KBW [mm] - maksymalna-58.3-151.3-183.4-203.4-206.1-213.3-83.6-92.2-71.8-50.9-59.4-77-169.6-97.2

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx--+------xx
Tytońxxx+++------xx
Warzywa gruntowexxx+++------xx
Krzewy owocowe-+++++------xx
Drzewa owocowe--++++------xx
Truskawki-+++++---xxxxx
Rośliny strączkowexxx+++-----xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx+++------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx+++------xx
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+++------xx
Warzywa gruntowexxx+++------xx
Krzewy owocowe-+++++------xx
Drzewa owocowe---+--------xx
Truskawki-+++++---xxxxx
Rośliny strączkowexxx+++-----xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare--++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime055.298.698.698.698.600000000
Zboża jare098.699.899.999.998.700000000
Kukurydza na ziarno0000.521.643.800000000
Kukurydza na kiszonkę0000.521.643.800000000
Rzepak i rzepik00043.843.84500000043.80
Ziemniak00000000000098.60
Burak cukrowy00000000000040.60
Chmiel0000013.700000000
Tytoń00098.698.698.600000000
Warzywa gruntowe00098.696.498.400000000
Krzewy owocowe06798.698.698.698.600000000
Drzewa owocowe0054.954.954.954.900000000
Truskawki06798.698.698.698.600000000
Rośliny strączkowe00098.698.698.600000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana