Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Filipów; TERYT: 2012022

Województwo: podlaskie; Powiat: suwalski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna3382.2632.76
Kategoria II - podatna3059.9329.64
Kategoria III - średnio podatna1922.5118.62
Kategoria IV - mało podatna1960.4018.99
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-110.6-126.9-140.4-128-147.3-106.7
KBW [mm] - średnia ważona-106.7-120.1-134.9-122-140.1-93
KBW [mm] - maksymalna-102.3-113.8-129.2-116-133.7-83.3

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime--+---
Zboża jare--+-+-
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik----+-
Ziemniakxx----
Burak cukrowy######
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare------
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik------
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare------
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik------
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare------
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik------
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime003.4000
Zboża jare0032.507.20
Kukurydza na ziarno000000
Kukurydza na kiszonkę000000
Rzepak i rzepik00007.20
Ziemniak000000
Burak cukrowy000000
Chmiel000000
Tytoń000000
Warzywa gruntowe000000
Krzewy owocowe000000
Drzewa owocowe000000
Truskawki000000
Rośliny strączkowe000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana