Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Somianka; TERYT: 1435042

Województwo: mazowieckie; Powiat: wyszkowski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna3456.0341.81
Kategoria II - podatna4239.5851.29
Kategoria III - średnio podatna500.126.05
Kategoria IV - mało podatna69.490.84
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-98.4-105.8-127-130.3-154.1-141.8-205.4-202.5-168.5
KBW [mm] - średnia ważona-95.6-103.4-124.2-124.2-145.8-133.3-195.6-193.3-155.5
KBW [mm] - maksymalna-91.4-99-118.5-118.5-139.7-127.6-188.9-185.1-145.8

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+-++-
Zboża jare----+-++-
Kukurydza na ziarnoxxx---+++
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++
Rzepak i rzepik----++xxx
Ziemniakxx-----+-
Burak cukrowy#########
Chmielxxx---++-
Tytońxxx---++-
Warzywa gruntowexxx---++-
Krzewy owocowe----+-+++
Drzewa owocowe------+--
Truskawki------++-
Rośliny strączkowexxx---+++

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------+--
Zboża jare------+--
Kukurydza na ziarnoxxx---++-
Kukurydza na kiszonkęxxx---++-
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx---++-
Warzywa gruntowexxx---+--
Krzewy owocowe------++-
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx---++-

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx------
Kukurydza na kiszonkęxxx------
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe---------
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx------
Kukurydza na kiszonkęxxx------
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe---------
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000043.42.50
Zboża jare000039.3093.142.30
Kukurydza na ziarno00000093.193.131.5
Kukurydza na kiszonkę00000093.193.132.5
Rzepak i rzepik000039.330.1000
Ziemniak00000001.50
Burak cukrowy000000000
Chmiel00000002.50
Tytoń00000056.543.30
Warzywa gruntowe00000042.742.30
Krzewy owocowe00008.3093.193.13.2
Drzewa owocowe00000010.500
Truskawki00000041.34.90
Rośliny strączkowe00000093.190.71

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana