Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Somianka; TERYT: 1435042

Województwo: mazowieckie; Powiat: wyszkowski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna3456.0341.81
Kategoria II - podatna4239.5851.29
Kategoria III - średnio podatna500.126.05
Kategoria IV - mało podatna69.490.84
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-98.4-105.8-127-130.3-154.1-141.8-205.4-202.5-168.5-136.6-117.8-109.9-92.7-59.1
KBW [mm] - średnia ważona-95.6-103.4-124.2-124.2-145.8-133.3-195.6-193.3-155.5-129.2-112.2-101.1-80.5-51.8
KBW [mm] - maksymalna-91.4-99-118.5-118.5-139.7-127.6-188.9-185.1-145.8-123.3-106-92.4-70.3-46.4

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+-++-xxxxx
Zboża jare----+-++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---++----xx
Tytońxxx---++----xx
Warzywa gruntowexxx---++----xx
Krzewy owocowe----+-+++---xx
Drzewa owocowe------+-----xx
Truskawki------++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------+--xxxxx
Zboża jare------+--xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++------
Kukurydza na kiszonkęxxx---++------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---++----xx
Warzywa gruntowexxx---+-----xx
Krzewy owocowe------++----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx---++------

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000043.42.5000000
Zboża jare000039.3093.142.3000000
Kukurydza na ziarno00000093.193.131.500000
Kukurydza na kiszonkę00000093.193.132.500000
Rzepak i rzepik000039.330.100000000
Ziemniak00000001.5000000
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel00000002.5000000
Tytoń00000056.543.3000000
Warzywa gruntowe00000042.742.3000000
Krzewy owocowe00008.3093.193.13.200000
Drzewa owocowe00000010.50000000
Truskawki00000041.34.9000000
Rośliny strączkowe00000093.190.7100000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana