Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Iłów; TERYT: 1428032

Województwo: mazowieckie; Powiat: sochaczewski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna3019.0932.72
Kategoria II - podatna4285.7346.44
Kategoria III - średnio podatna466.325.05
Kategoria IV - mało podatna1457.0815.79
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-117-130.7-149.1-162.6-191.2-183.5-225.5-231.9-191.3-160.7-145.6-120.9
KBW [mm] - średnia ważona-114.2-127.4-146-159.3-188.8-179.9-223.4-229-189-157.4-140.1-114.3
KBW [mm] - maksymalna-106.9-117.7-137.8-149.4-179.8-170.9-218-221.3-182.5-152.2-135.8-109.2

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime--++++++-xxx
Zboża jare-+++++++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx-++++++--
Kukurydza na kiszonkęxxx-++++++--
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx
Ziemniakxx----+++---
Burak cukrowy############
Chmielxxx---++----
Tytońxxx-+-+++---
Warzywa gruntowexxx-+-+++---
Krzewy owocowe--+++++++---
Drzewa owocowe----+-++----
Truskawki--++++++-xxx
Rośliny strączkowexxx++++++---

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+-++-xxx
Zboża jare--++++++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++---
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++---
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx-----+----
Burak cukrowy-------+----
Chmielxxx---++----
Tytońxxx---++----
Warzywa gruntowexxx---++----
Krzewy owocowe----+++++---
Drzewa owocowe------++----
Truskawki----+-++-xxx
Rośliny strączkowexxx-+-+++---

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare----+-+--xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++----
Kukurydza na kiszonkęxxx---++----
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---++----
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------++----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---++----

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-------+----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime0033.533.579.333.579.379.30000
Zboża jare014.933.578.179.379.384.379.30000
Kukurydza na ziarno000033.533.583.384.378.632.600
Kukurydza na kiszonkę000033.533.583.384.379.333.500
Rzepak i rzepik00029.279.379.3000000
Ziemniak00000033.579.321.7000
Burak cukrowy000000045.80000
Chmiel00000064.379.30000
Tytoń000025.9082.484.228.9000
Warzywa gruntowe000025.9079.379.333.4000
Krzewy owocowe005.333.579.379.384.390.679.3000
Drzewa owocowe000025.9077.577.60000
Truskawki0029.132.679.322.179.379.30000
Rośliny strączkowe0003.279.133.584.384.376.6000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana