Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Iłów; TERYT: 1428032

Województwo: mazowieckie; Powiat: sochaczewski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna3019.0932.72
Kategoria II - podatna4285.7346.44
Kategoria III - średnio podatna466.325.05
Kategoria IV - mało podatna1457.0815.79
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-117-130.7-149.1-162.6-191.2-183.5
KBW [mm] - średnia ważona-114.2-127.4-146-159.3-188.8-179.9
KBW [mm] - maksymalna-106.9-117.7-137.8-149.4-179.8-170.9

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime--++++
Zboża jare-+++++
Kukurydza na ziarnoxxx-++
Kukurydza na kiszonkęxxx-++
Rzepak i rzepik---+++
Ziemniakxx----
Burak cukrowy######
Chmielxxx---
Tytońxxx-+-
Warzywa gruntowexxx-+-
Krzewy owocowe--++++
Drzewa owocowe----+-
Truskawki--++++
Rośliny strączkowexxx+++

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+-
Zboża jare--++++
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik----++
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe----++
Drzewa owocowe------
Truskawki----+-
Rośliny strączkowexxx-+-

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare----+-
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik------
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare------
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik------
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime0033.533.579.333.5
Zboża jare014.933.578.179.379.3
Kukurydza na ziarno000033.533.5
Kukurydza na kiszonkę000033.533.5
Rzepak i rzepik00029.279.379.3
Ziemniak000000
Burak cukrowy000000
Chmiel000000
Tytoń000025.90
Warzywa gruntowe000025.90
Krzewy owocowe005.333.579.379.3
Drzewa owocowe000025.90
Truskawki0029.132.679.322.1
Rośliny strączkowe0003.279.133.5

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana