Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Iłów; TERYT: 1428032

Województwo: mazowieckie; Powiat: sochaczewski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna3019.0932.72
Kategoria II - podatna4285.7346.44
Kategoria III - średnio podatna466.325.05
Kategoria IV - mało podatna1457.0815.79
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-117-130.7-149.1-162.6-191.2-183.5-225.5-231.9-191.3-160.7-145.6-120.9-110-72.7
KBW [mm] - średnia ważona-114.2-127.4-146-159.3-188.8-179.9-223.4-229-189-157.4-140.1-114.3-98-67.3
KBW [mm] - maksymalna-106.9-117.7-137.8-149.4-179.8-170.9-218-221.3-182.5-152.2-135.8-109.2-91-61.3

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime--++++++-xxxxx
Zboża jare-+++++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-++++++----
Kukurydza na kiszonkęxxx-++++++----
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx--
Ziemniakxx----+++----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---++----xx
Tytońxxx-+-+++---xx
Warzywa gruntowexxx-+-+++---xx
Krzewy owocowe--+++++++---xx
Drzewa owocowe----+-++----xx
Truskawki--++++++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx++++++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+-++-xxxxx
Zboża jare--++++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx---++----xx
Tytońxxx---++----xx
Warzywa gruntowexxx---++----xx
Krzewy owocowe----+++++---xx
Drzewa owocowe------++----xx
Truskawki----+-++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx-+-+++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare----+-+--xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++------
Kukurydza na kiszonkęxxx---++------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---++----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------++----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx---++------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime0033.533.579.333.579.379.3000000
Zboża jare014.933.578.179.379.384.379.3000000
Kukurydza na ziarno000033.533.583.384.378.632.60000
Kukurydza na kiszonkę000033.533.583.384.379.333.50000
Rzepak i rzepik00029.279.379.300000000
Ziemniak00000033.579.321.700000
Burak cukrowy000000045.8000000
Chmiel00000064.379.3000000
Tytoń000025.9082.484.228.900000
Warzywa gruntowe000025.9079.379.333.400000
Krzewy owocowe005.333.579.379.384.390.679.300000
Drzewa owocowe000025.9077.577.6000000
Truskawki0029.132.679.322.179.379.3000000
Rośliny strączkowe0003.279.133.584.384.376.600000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana