Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Obryte; TERYT: 1424022

Województwo: mazowieckie; Powiat: pułtuski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna2567.0334.83
Kategoria II - podatna2119.5828.76
Kategoria III - średnio podatna2197.0729.81
Kategoria IV - mało podatna486.766.60
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-100.7-107.4-128.1-121.1-143.9-133.5-195-182.4-141.5-125.8-105.3-92.1
KBW [mm] - średnia ważona-98.6-105.4-126.1-116.7-137.8-126.7-188.8-178.8-135-122.5-102.4-85.9
KBW [mm] - maksymalna-95.3-101.7-122.8-110.2-131.1-120.1-183.2-173.9-127.1-118.9-99.3-78.4

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------+--xxx
Zboża jare----+-+--xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++----
Kukurydza na kiszonkęxxx---++----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy############
Chmielxxx---------
Tytońxxx---+-----
Warzywa gruntowexxx---+-----
Krzewy owocowe------++----
Drzewa owocowe------------
Truskawki------+--xxx
Rośliny strączkowexxx---++----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare------+--xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+-----
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------++----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---+-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000035.500000
Zboża jare00000.7054.200000
Kukurydza na ziarno00000063.735.50000
Kukurydza na kiszonkę00000063.735.50000
Rzepak i rzepik00000.70.1000000
Ziemniak000000000000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel000000000000
Tytoń00000033.600000
Warzywa gruntowe00000035.400000
Krzewy owocowe00000064.252.20000
Drzewa owocowe000000000000
Truskawki0000006.800000
Rośliny strączkowe00000062.235.50000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana