Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Obryte; TERYT: 1424022

Województwo: mazowieckie; Powiat: pułtuski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna2567.0334.83
Kategoria II - podatna2119.5828.76
Kategoria III - średnio podatna2197.0729.81
Kategoria IV - mało podatna486.766.60
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-100.7-107.4-128.1-121.1-143.9-133.5-195-182.4-141.5-125.8-105.3-92.1-70.5-51.2
KBW [mm] - średnia ważona-98.6-105.4-126.1-116.7-137.8-126.7-188.8-178.8-135-122.5-102.4-85.9-62.6-49.3
KBW [mm] - maksymalna-95.3-101.7-122.8-110.2-131.1-120.1-183.2-173.9-127.1-118.9-99.3-78.4-54.1-46.5

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------+--xxxxx
Zboża jare----+-+--xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++------
Kukurydza na kiszonkęxxx---++------
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---+-----xx
Warzywa gruntowexxx---+-----xx
Krzewy owocowe------++----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki------+--xxxxx
Rośliny strączkowexxx---++------

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare------+--xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+-------
Kukurydza na kiszonkęxxx---+-------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------++----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+-------

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000035.50000000
Zboża jare00000.7054.20000000
Kukurydza na ziarno00000063.735.5000000
Kukurydza na kiszonkę00000063.735.5000000
Rzepak i rzepik00000.70.100000000
Ziemniak00000000000000
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel00000000000000
Tytoń00000033.60000000
Warzywa gruntowe00000035.40000000
Krzewy owocowe00000064.252.2000000
Drzewa owocowe00000000000000
Truskawki0000006.80000000
Rośliny strączkowe00000062.235.5000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana