Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Dzierzążnia; TERYT: 1420052

Województwo: mazowieckie; Powiat: płoński
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I1730.2520.94
Kategoria II4246.7551.40
Kategoria III1570.7519.01
Kategoria IV714.508.65

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-77.4-162.6-180.3-199.4-179.8-179.9-134.3-118.1-107.8-100.1-97.3-106.3
KBW [mm] - średnia ważona-73.5-161.2-178-197.4-176.6-177.7-128.1-114.7-103.5-94-92.9-103.2
KBW [mm] - maksymalna-70.4-160-174.6-193.9-173-174.8-121.2-111.3-98.6-87.3-88.5-99.6

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-++++----xxx
Zboża jare-+++++---xxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########
Kukurydza na kiszonkęxxx#########
Rzepak i rzepik######xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy############
Chmielxxx---------
Tytońxxx+--------
Warzywa gruntowexxx+--------
Krzewy owocowe-+++++------
Drzewa owocowe--++--------
Truskawki-+++-----xxx
Rośliny strączkowexxx+++-----x

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxx
Zboża jare-++++----xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx+--------
Warzywa gruntowexxx+--------
Krzewy owocowe-+++--------
Drzewa owocowe------------
Truskawki-+++-----xxx
Rośliny strączkowexxx+-------x

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---+-----xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime055.872.372.320.90000000
Zboża jare072.372.39153.620.9000000
Kukurydza na ziarno000000000000
Kukurydza na kiszonkę000000000000
Rzepak i rzepik00051.47.851.4000000
Ziemniak000000000000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel000000000000
Tytoń00054.400000000
Warzywa gruntowe00021.300000000
Krzewy owocowe072.372.372.320.92.3000000
Drzewa owocowe000.420.900000000
Truskawki072.372.372.300000000
Rośliny strączkowe00072.320.920.5000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana