Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Stara Biała; TERYT: 1419132

Województwo: mazowieckie; Powiat: płocki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1213.8514.76
Kategoria II - podatna3086.4137.52
Kategoria III - średnio podatna3293.3240.04
Kategoria IV - mało podatna632.487.69
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-109.8-119.4-137.8-135.5-159.4-153.1-200.3-210.7-170.3-153.7-148.2-127.2
KBW [mm] - średnia ważona-103.3-109.4-128.8-124.4-150.4-142.2-192.4-203.5-163-148.6-143.3-123.1
KBW [mm] - maksymalna-98.8-100.3-119.8-113.3-140.4-131.2-184.1-196.1-156.8-144.7-140.3-120.2

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+-++-xxx
Zboża jare--+-+-++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++---
Kukurydza na kiszonkęxxx---++++--
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx-----+----
Burak cukrowy############
Chmielxxx----+----
Tytońxxx---++----
Warzywa gruntowexxx---++----
Krzewy owocowe----+-+++---
Drzewa owocowe------++----
Truskawki------++-xxx
Rośliny strączkowexxx---+++---

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare------++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++----
Kukurydza na kiszonkęxxx---++----
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---++----
Warzywa gruntowexxx----+----
Krzewy owocowe------++----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---++----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime0000601513.70000
Zboża jare0010015043.420.90000
Kukurydza na ziarno00000051.952.415000
Kukurydza na kiszonkę00000051.952.4150.300
Rzepak i rzepik00001515000000
Ziemniak000000013.40000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel000000013.70000
Tytoń00000017.251.10000
Warzywa gruntowe0000001531.50000
Krzewy owocowe000011.8052.452.410.9000
Drzewa owocowe0000000.27.60000
Truskawki00000012.814.30000
Rośliny strączkowe00000050.852.41.4000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana