Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Nowy Duninów; TERYT: 1419092

Województwo: mazowieckie; Powiat: płocki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1628.6673.86
Kategoria II - podatna354.0216.06
Kategoria III - średnio podatna134.016.08
Kategoria IV - mało podatna88.294.00
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-113-124.1-143-143-167.6-161.9-207.1-218.1-176.6-156.6-150.1-128.9
KBW [mm] - średnia ważona-105.9-115.8-133.5-131.9-156.1-150.3-197.1-207.6-167.6-150.7-145.7-124.2
KBW [mm] - maksymalna-100.8-109.8-126.5-122.2-146.5-139.3-188.8-198.6-160.5-147.4-142.9-120.2

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime--+-+-++-xxx
Zboża jare--++++++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx-++++++--
Kukurydza na kiszonkęxxx-++++++--
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx-----+----
Burak cukrowy############
Chmielxxx---++----
Tytońxxx---++----
Warzywa gruntowexxx---++----
Krzewy owocowe----+++++---
Drzewa owocowe------++----
Truskawki--+-+-++-xxx
Rośliny strączkowexxx-+-+++---

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------+--xxx
Zboża jare----+-++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++----
Kukurydza na kiszonkęxxx---++----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx----+----
Tytońxxx---++----
Warzywa gruntowexxx---++----
Krzewy owocowe----+-++----
Drzewa owocowe------------
Truskawki------++-xxx
Rośliny strączkowexxx---++----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-------+----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime007051.5077.173.80000
Zboża jare0062.311.277.714.790.388.10000
Kukurydza na ziarno00005.23.890.390.374.11.400
Kukurydza na kiszonkę00005.23.890.390.374.117.200
Rzepak i rzepik000074.277.3000000
Ziemniak000000072.40000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel0000000.373.90000
Tytoń00000085.590.30000
Warzywa gruntowe00000075.689.90000
Krzewy owocowe000068.9990.390.464.8000
Drzewa owocowe00000016.755.80000
Truskawki00001.5072.574.20000
Rośliny strączkowe00005.2090.390.349.2000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana