Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Nowy Duninów; TERYT: 1419092

Województwo: mazowieckie; Powiat: płocki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1628.6673.86
Kategoria II - podatna354.0216.06
Kategoria III - średnio podatna134.016.08
Kategoria IV - mało podatna88.294.00
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-113-124.1-143-143-167.6-161.9-207.1-218.1-176.6-156.6-150.1-128.9-116.1-82.5
KBW [mm] - średnia ważona-105.9-115.8-133.5-131.9-156.1-150.3-197.1-207.6-167.6-150.7-145.7-124.2-110.7-77.4
KBW [mm] - maksymalna-100.8-109.8-126.5-122.2-146.5-139.3-188.8-198.6-160.5-147.4-142.9-120.2-108.1-74.5

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime--+-+-++-xxxxx
Zboża jare--++++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-++++++----
Kukurydza na kiszonkęxxx-++++++----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---++----xx
Tytońxxx---++----xx
Warzywa gruntowexxx---++----xx
Krzewy owocowe----+++++---xx
Drzewa owocowe------++----xx
Truskawki--+-+-++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx-+-+++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------+--xxxxx
Zboża jare----+-++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++------
Kukurydza na kiszonkęxxx---++------
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx---++----xx
Warzywa gruntowexxx---++----xx
Krzewy owocowe----+-++----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki------++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---++------

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime007051.5077.173.8000000
Zboża jare0062.311.277.714.790.388.1000000
Kukurydza na ziarno00005.23.890.390.374.11.40000
Kukurydza na kiszonkę00005.23.890.390.374.117.20000
Rzepak i rzepik000074.277.300000000
Ziemniak000000072.4000000
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel0000000.373.9000000
Tytoń00000085.590.3000000
Warzywa gruntowe00000075.689.9000000
Krzewy owocowe000068.9990.390.464.800000
Drzewa owocowe00000016.755.8000000
Truskawki00001.5072.574.2000000
Rośliny strączkowe00005.2090.390.349.200000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana