Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Cegłów; TERYT: 1412042

Województwo: mazowieckie; Powiat: miński
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I1023.5021.72
Kategoria II1822.7538.67
Kategoria III1781.5037.80
Kategoria IV85.251.81

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-80.7-169.3-203.8-216-195.9-181.1-140.9-130.4-116.6-117.5-116.4-108.9-169.9-111.9
KBW [mm] - średnia ważona-76.9-166.7-200.4-212.7-192.8-178.4-132.7-123.1-107.1-104.4-107.6-101.5-164.7-106.6
KBW [mm] - maksymalna-74.5-164.2-197.4-210-189.6-175.5-123.1-115-99.1-92-97.7-93.7-159.8-100.4

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-++++----xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx++-------xx
Warzywa gruntowexxx++-------xx
Krzewy owocowe-+++++------xx
Drzewa owocowe-+++--------xx
Truskawki-++++----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+++-----xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-++++----xxxxx
Zboża jare-++++----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx+--------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx+--------xx
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+--------xx
Warzywa gruntowexxx+--------xx
Krzewy owocowe-++++-------xx
Drzewa owocowe--++--------xx
Truskawki-+++-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx++------xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare--++-----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe---+--------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime060.460.460.460.3000000000
Zboża jare060.498.298.260.421.700000000
Kukurydza na ziarno00032.40000000000
Kukurydza na kiszonkę00032.40000000000
Rzepak i rzepik00038.738.738.700000038.70
Ziemniak00000000000057.20
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel00000000000000
Tytoń00060.421.7000000000
Warzywa gruntowe00060.421.6000000000
Krzewy owocowe060.460.460.660.36.400000000
Drzewa owocowe00.130.1450000000000
Truskawki060.460.460.421.7000000000
Rośliny strączkowe00060.460.321.500000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana