Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Cegłów; TERYT: 1412042

Województwo: mazowieckie; Powiat: miński
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I1023.5021.72
Kategoria II1822.7538.67
Kategoria III1781.5037.80
Kategoria IV85.251.81

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-80.7-169.3-203.8-216-195.9-181.1-140.9-130.4-116.6-117.5-116.4-108.9
KBW [mm] - średnia ważona-76.9-166.7-200.4-212.7-192.8-178.4-132.7-123.1-107.1-104.4-107.6-101.5
KBW [mm] - maksymalna-74.5-164.2-197.4-210-189.6-175.5-123.1-115-99.1-92-97.7-93.7

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-++++----xxx
Zboża jare-+++++---xxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########
Kukurydza na kiszonkęxxx#########
Rzepak i rzepik######xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy############
Chmielxxx---------
Tytońxxx++-------
Warzywa gruntowexxx++-------
Krzewy owocowe-+++++------
Drzewa owocowe-+++--------
Truskawki-++++----xxx
Rośliny strączkowexxx+++-----x

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-++++----xxx
Zboża jare-++++----xxx
Kukurydza na ziarnoxxx+--------
Kukurydza na kiszonkęxxx+--------
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx+--------
Warzywa gruntowexxx+--------
Krzewy owocowe-++++-------
Drzewa owocowe--++--------
Truskawki-+++-----xxx
Rośliny strączkowexxx++------x

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare--++-----xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe---+--------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime060.460.460.460.30000000
Zboża jare060.498.298.260.421.7000000
Kukurydza na ziarno00032.400000000
Kukurydza na kiszonkę00032.400000000
Rzepak i rzepik00038.738.738.7000000
Ziemniak000000000000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel000000000000
Tytoń00060.421.70000000
Warzywa gruntowe00060.421.60000000
Krzewy owocowe060.460.460.660.36.4000000
Drzewa owocowe00.130.14500000000
Truskawki060.460.460.421.70000000
Rośliny strączkowe00060.460.321.5000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana