Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Żytno; TERYT: 1012142

Województwo: łódzkie; Powiat: radomszczański
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna3924.6846.10
Kategoria II - podatna3197.1437.55
Kategoria III - średnio podatna845.879.93
Kategoria IV - mało podatna546.556.42
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-74.2-52.3-87.7-86.8-151.5-161.4-182.4-225.2-186.5-138.7-118.4-65.6-53.9-31.9
KBW [mm] - średnia ważona-67.7-42.2-81.3-81.6-147-156.7-178.8-222.5-182-131.9-109.8-50.9-39.2-22.9
KBW [mm] - maksymalna-59.5-32.6-73.7-75.5-142.5-149.4-175.1-218.4-178.7-126.9-102.5-40.4-27.5-17.1

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-xxxxx
Zboża jare----++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx--++++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx--++++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----++---xx
Krzewy owocowe----+++++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-------+-xxxxx
Zboża jare-------+-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx----++-----
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe------+++---xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime0000008.681.2000000
Zboża jare000047.243.447.284.3000000
Kukurydza na ziarno0000035.347.293.147.700000
Kukurydza na kiszonkę0000035.347.293.148.100000
Rzepak i rzepik000047.275.800000000
Ziemniak000000083.7000000
Burak cukrowy000000034000000
Chmiel000000084.3000000
Tytoń000000086.5000000
Warzywa gruntowe000000084.33.900000
Krzewy owocowe00004.541.883.993.881.800000
Drzewa owocowe000000047.2000000
Truskawki000000084.3000000
Rośliny strączkowe00000047.293.847.200000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana