Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Nielisz; TERYT: 0620072

Województwo: lubelskie; Powiat: zamojski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna441.735.82
Kategoria II - podatna726.579.57
Kategoria III - średnio podatna4188.2055.15
Kategoria IV - mało podatna2237.8829.47
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-30.6-14.7-32.2-44.7-114.3-134.1-183.2-216.2-166.9
KBW [mm] - średnia ważona-25.8-4.8-23.3-34.8-107.5-127-176.8-210.9-162.8
KBW [mm] - maksymalna-22.33.4-16.4-26.8-101.9-119.5-172-207.1-159.5

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-
Zboża jare------++-
Kukurydza na ziarnoxxx---+++
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++
Rzepak i rzepik-----+xxx
Ziemniakxx-----+-
Burak cukrowy#########
Chmielxxx----+-
Tytońxxx----+-
Warzywa gruntowexxx----+-
Krzewy owocowe------+++
Drzewa owocowe-------+-
Truskawki-------+-
Rośliny strączkowexxx---++-

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare-------+-
Kukurydza na ziarnoxxx----+-
Kukurydza na kiszonkęxxx----+-
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx----+-
Warzywa gruntowexxx----+-
Krzewy owocowe------++-
Drzewa owocowe---------
Truskawki-------+-
Rośliny strączkowexxx----+-

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx------
Kukurydza na kiszonkęxxx------
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe-------+-
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx------
Kukurydza na kiszonkęxxx------
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe---------
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime0000001.160
Zboża jare000000615.70
Kukurydza na ziarno000000615.76
Kukurydza na kiszonkę000000615.76
Rzepak i rzepik000000.9000
Ziemniak000000060
Burak cukrowy000000000
Chmiel000000060
Tytoń000000015.70
Warzywa gruntowe000000015.70
Krzewy owocowe00000013.419.54
Drzewa owocowe000000060
Truskawki000000060
Rośliny strączkowe000000615.70

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana