Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Tyszowce; TERYT: 0618123

Województwo: lubelskie; Powiat: tomaszowski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I445.505.70
Kategoria II581.757.44
Kategoria III3260.7541.73
Kategoria IV3526.5045.13

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-67.2-168.6-215.8-189-151.7-134-93.7-45-26.3-51-73.3-70.3
KBW [mm] - średnia ważona-66.1-167.1-211.9-184.9-145.4-129.8-87.3-42.9-19-45.3-69.8-64.5
KBW [mm] - maksymalna-63-163.2-206.9-179.7-138.5-124.1-78.1-38.6-10-37.5-64.5-58.7

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxx
Zboża jare-+++-----xxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########
Kukurydza na kiszonkęxxx#########
Rzepak i rzepik######xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy############
Chmielxxx---------
Tytońxxx+--------
Warzywa gruntowexxx+--------
Krzewy owocowe-+++--------
Drzewa owocowe--+---------
Truskawki-+++-----xxx
Rośliny strączkowexxx+-------x

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxx
Zboża jare-+++-----xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik--+---xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-+++--------
Drzewa owocowe--+---------
Truskawki-+++-----xxx
Rośliny strączkowexxx+-------x

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime--+------xxx
Zboża jare--+------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe--+---------
Drzewa owocowe------------
Truskawki--+------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare--+------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime013.253.513.200000000
Zboża jare013.299.813.200000000
Kukurydza na ziarno000000000000
Kukurydza na kiszonkę000000000000
Rzepak i rzepik007.4000000000
Ziemniak000000000000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel000000000000
Tytoń0004.600000000
Warzywa gruntowe0005.700000000
Krzewy owocowe013.254.913.100000000
Drzewa owocowe0013.2000000000
Truskawki013.254.99.900000000
Rośliny strączkowe00012.700000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana