Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Tyszowce; TERYT: 0618123

Województwo: lubelskie; Powiat: tomaszowski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I445.505.70
Kategoria II581.757.44
Kategoria III3260.7541.73
Kategoria IV3526.5045.13

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-67.2-168.6-215.8-189-151.7-134-93.7-45-26.3-51-73.3-70.3-134.1-142.2
KBW [mm] - średnia ważona-66.1-167.1-211.9-184.9-145.4-129.8-87.3-42.9-19-45.3-69.8-64.5-130.3-134.4
KBW [mm] - maksymalna-63-163.2-206.9-179.7-138.5-124.1-78.1-38.6-10-37.5-64.5-58.7-124.5-126

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxxxx
Zboża jare-+++-----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+--------xx
Warzywa gruntowexxx+--------xx
Krzewy owocowe-+++--------xx
Drzewa owocowe--+---------xx
Truskawki-+++-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+-------xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxxxx
Zboża jare-+++-----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik--+---xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-+++--------xx
Drzewa owocowe--+---------xx
Truskawki-+++-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+-------xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime--+------xxxxx
Zboża jare--+------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe--+---------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki--+------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare--+------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime013.253.513.20000000000
Zboża jare013.299.813.20000000000
Kukurydza na ziarno00000000000000
Kukurydza na kiszonkę00000000000000
Rzepak i rzepik007.400000000000
Ziemniak00000000000000
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel00000000000000
Tytoń0004.60000000000
Warzywa gruntowe0005.70000000000
Krzewy owocowe013.254.913.10000000000
Drzewa owocowe0013.200000000000
Truskawki013.254.99.90000000000
Rośliny strączkowe00012.70000000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana