Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Bychawa; TERYT: 0609033

Województwo: lubelskie; Powiat: lubelski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna109.600.88
Kategoria II - podatna2686.3421.65
Kategoria III - średnio podatna6453.9952.02
Kategoria IV - mało podatna3156.5425.44
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-54.2-52.5-69.6-89.2-144.1-148.7-203.7-237.5-188.6-137.4-140.6-119.2-108-72.2
KBW [mm] - średnia ważona-46.2-35.7-54-73.1-131.7-138-191.6-233.5-182.1-133.5-137-114-102.5-65.7
KBW [mm] - maksymalna-38-20.3-39.2-57.5-120.1-128.1-180-227.7-176.7-128.9-131.3-106.1-94.5-58.6

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-xxxxx
Zboża jare----+-++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---+++---xx
Krzewy owocowe------+++---xx
Drzewa owocowe------++----xx
Truskawki------++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-xxxxx
Zboża jare------++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx---++----xx
Warzywa gruntowexxx---++----xx
Krzewy owocowe------+++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare-------+-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime0000002.522.4000000
Zboża jare0000001833000000
Kukurydza na ziarno00000020.974.3600000
Kukurydza na kiszonkę00000020.974.39.300000
Rzepak i rzepik000000.900000000
Ziemniak000000022.4000000
Burak cukrowy000000021.5000000
Chmiel000000022.4000000
Tytoń0000008.274.3000000
Warzywa gruntowe0000001.922.40.400000
Krzewy owocowe00000022.499.818.700000
Drzewa owocowe000000022.4000000
Truskawki0000000.822.4000000
Rośliny strączkowe00000019.774.3100000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana