Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Terespol; TERYT: 0601162

Województwo: lubelskie; Powiat: bialski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna2581.3327.72
Kategoria II - podatna2094.5722.49
Kategoria III - średnio podatna1912.3120.53
Kategoria IV - mało podatna2725.1529.26
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-99.7-107.5-117.3-144.1-169-165.8-187.3-202.8-185.7-128.6-115.2-120.3
KBW [mm] - średnia ważona-97.8-106.3-115.7-142.7-167.7-163.3-186.3-201.4-183.8-127.6-113.4-117.4
KBW [mm] - maksymalna-93.3-102.7-112.9-137.7-163.3-156.4-184.3-199.1-181.4-125.6-110.8-115.2

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxx
Zboża jare---+++++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx-+++++---
Kukurydza na kiszonkęxxx-+++++---
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx-----+----
Burak cukrowy############
Chmielxxx----+----
Tytońxxx---++----
Warzywa gruntowexxx---+++---
Krzewy owocowe----+++++---
Drzewa owocowe------------
Truskawki----+--+-xxx
Rośliny strączkowexxx-+++++---

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare----+----xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++---
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++---
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx----+----
Krzewy owocowe----+-+++---
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---++----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000028.12.528.128.10000
Zboża jare00028.150.528.128.128.10000
Kukurydza na ziarno000028.128.150.450.528.7000
Kukurydza na kiszonkę000028.128.150.450.539.7000
Rzepak i rzepik000049.950.5000000
Ziemniak000000027.30000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel000000028.10000
Tytoń00000027.650.50000
Warzywa gruntowe00000028.132.615.7000
Krzewy owocowe000046.528.150.550.550.5000
Drzewa owocowe000000000000
Truskawki000028.10028.10000
Rośliny strączkowe000028.115.948.250.528.1000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana