Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Choceń; TERYT: 0418052

Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: włocławski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna761.989.16
Kategoria II - podatna5034.0060.53
Kategoria III - średnio podatna1971.1523.70
Kategoria IV - mało podatna549.046.60
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-102.3-109.1-125.9-129.4-156.2-154.4
KBW [mm] - średnia ważona-99.2-106.8-123.3-126.3-151.6-149.3
KBW [mm] - maksymalna-97-104.4-121.3-123.4-147.7-145.7

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+-
Zboża jare----++
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik----++
Ziemniakxx----
Burak cukrowy######
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe----++
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare------
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik------
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare------
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik------
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare------
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik------
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00001.10
Zboża jare00009.40.2
Kukurydza na ziarno000000
Kukurydza na kiszonkę000000
Rzepak i rzepik00009.49.4
Ziemniak000000
Burak cukrowy000000
Chmiel000000
Tytoń000000
Warzywa gruntowe000000
Krzewy owocowe00008.90.1
Drzewa owocowe000000
Truskawki000000
Rośliny strączkowe000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana