Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Ryńsk; TERYT: 0417052

Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: wąbrzeski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna2690.5920.33
Kategoria II - podatna4659.9235.21
Kategoria III - średnio podatna4627.3434.96
Kategoria IV - mało podatna1257.359.50
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-77.7-87.4-101-77.9-112.2-81.1-149.6-171.6-137
KBW [mm] - średnia ważona-70.6-77.1-89.3-70.4-102.8-72.7-138.7-159.6-126.2
KBW [mm] - maksymalna-62.4-67.3-78.6-64.4-95.3-64.2-130.3-149.4-118

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx----+-
Kukurydza na kiszonkęxxx----+-
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy#########
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe-------+-
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx----+-

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx------
Kukurydza na kiszonkęxxx------
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe---------
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx------

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx------
Kukurydza na kiszonkęxxx------
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe---------
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx------
Kukurydza na kiszonkęxxx------
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe---------
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000000000
Zboża jare000000000
Kukurydza na ziarno000000018.90
Kukurydza na kiszonkę000000018.90
Rzepak i rzepik000000000
Ziemniak000000000
Burak cukrowy000000000
Chmiel000000000
Tytoń000000000
Warzywa gruntowe000000000
Krzewy owocowe00000004.60
Drzewa owocowe000000000
Truskawki000000000
Rośliny strączkowe00000001.10

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana