Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Bukowiec; TERYT: 0414012

Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: świecki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna921.4311.34
Kategoria II - podatna6850.5584.30
Kategoria III - średnio podatna292.623.60
Kategoria IV - mało podatna61.610.76
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-71.7-91.6-112.1-87.4-124.1-111.5-178.6-196.6-159.9-159.1-150.9-130.3
KBW [mm] - średnia ważona-69.7-89.3-108.5-84.8-119.6-105.7-175.1-192.7-155.9-155.9-146.4-123
KBW [mm] - maksymalna-66.5-86.7-105.2-82.5-114.2-99.5-171.5-187.8-150.8-151.5-143-116.2

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare------++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++++--
Kukurydza na kiszonkęxxx---++++--
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy############
Chmielxxx---------
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx----+----
Krzewy owocowe------++----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---++----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+----
Kukurydza na kiszonkęxxx----+----
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------++----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx----+----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000000000000
Zboża jare00000011.511.50000
Kukurydza na ziarno00000011.595.610.710.400
Kukurydza na kiszonkę00000011.595.611.311.400
Rzepak i rzepik000000000000
Ziemniak000000000000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel000000000000
Tytoń000000011.50000
Warzywa gruntowe000000011.50000
Krzewy owocowe00000026.895.60000
Drzewa owocowe000000000000
Truskawki000000000000
Rośliny strączkowe00000011.595.60000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana