Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Bukowiec; TERYT: 0414012

Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: świecki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna921.4311.34
Kategoria II - podatna6850.5584.30
Kategoria III - średnio podatna292.623.60
Kategoria IV - mało podatna61.610.76
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-71.7-91.6-112.1-87.4-124.1-111.5-178.6-196.6-159.9-159.1-150.9-130.3-97.9-49.6
KBW [mm] - średnia ważona-69.7-89.3-108.5-84.8-119.6-105.7-175.1-192.7-155.9-155.9-146.4-123-89.5-40
KBW [mm] - maksymalna-66.5-86.7-105.2-82.5-114.2-99.5-171.5-187.8-150.8-151.5-143-116.2-82.3-31.7

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare------++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++++----
Kukurydza na kiszonkęxxx---++++----
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe------++----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx---++------

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------++----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000000000000
Zboża jare00000011.511.5000000
Kukurydza na ziarno00000011.595.610.710.40000
Kukurydza na kiszonkę00000011.595.611.311.40000
Rzepak i rzepik00000000000000
Ziemniak00000000000000
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel00000000000000
Tytoń000000011.5000000
Warzywa gruntowe000000011.5000000
Krzewy owocowe00000026.895.6000000
Drzewa owocowe00000000000000
Truskawki00000000000000
Rośliny strączkowe00000011.595.6000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana