Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Sicienko; TERYT: 0403072

Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: bydgoski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1139.519.94
Kategoria II - podatna6810.5159.42
Kategoria III - średnio podatna3283.1128.65
Kategoria IV - mało podatna228.151.99
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-73.3-86-111.3-101.7-139.4-130.2-204.4-233.9-190.6-180.3-166.5-131
KBW [mm] - średnia ważona-68.8-81.2-106.8-96-134.7-123.4-197.5-227.1-184.5-175.6-161.5-126.8
KBW [mm] - maksymalna-66.1-77.2-103.5-91.1-130.6-115.8-193.3-220-177.8-170.6-156.9-120.2

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-xxx
Zboża jare------++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++++-
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++++-
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx-----+++--
Burak cukrowy############
Chmielxxx----+----
Tytońxxx---+++---
Warzywa gruntowexxx---+++---
Krzewy owocowe------+++++-
Drzewa owocowe------++----
Truskawki------++-xxx
Rośliny strączkowexxx---++++--

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-xxx
Zboża jare------++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++---
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++---
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx-----+----
Burak cukrowy-------+----
Chmielxxx----+----
Tytońxxx---++----
Warzywa gruntowexxx---++----
Krzewy owocowe------++++--
Drzewa owocowe-------+----
Truskawki-------+-xxx
Rośliny strączkowexxx---+++---

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+----
Kukurydza na kiszonkęxxx----+----
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-------+----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx----+----

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-------+----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000014.469.40000
Zboża jare00000069.469.40000
Kukurydza na ziarno00000069.49835.910.210.20
Kukurydza na kiszonkę00000069.49842.910.210.20
Rzepak i rzepik000000000000
Ziemniak000000069.40100
Burak cukrowy000000059.20000
Chmiel000000069.40000
Tytoń00000045.394.73.2000
Warzywa gruntowe00000012.369.46.8000
Krzewy owocowe00000069.498.967.210.98.50
Drzewa owocowe0000002.639.20000
Truskawki00000010.269.40000
Rośliny strączkowe00000069.49814.810.200

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana