Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Sicienko; TERYT: 0403072

Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: bydgoski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1139.519.94
Kategoria II - podatna6810.5159.42
Kategoria III - średnio podatna3283.1128.65
Kategoria IV - mało podatna228.151.99
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-73.3-86-111.3-101.7-139.4-130.2-204.4-233.9-190.6-180.3-166.5-131-112.2-40.3
KBW [mm] - średnia ważona-68.8-81.2-106.8-96-134.7-123.4-197.5-227.1-184.5-175.6-161.5-126.8-101-30
KBW [mm] - maksymalna-66.1-77.2-103.5-91.1-130.6-115.8-193.3-220-177.8-170.6-156.9-120.2-87.5-18

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-xxxxx
Zboża jare------++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++++---
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++++---
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----+++---x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---+++---xx
Krzewy owocowe------+++++-xx
Drzewa owocowe------++----xx
Truskawki------++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---++++----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-xxxxx
Zboża jare------++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx---++----xx
Warzywa gruntowexxx---++----xx
Krzewy owocowe------++++--xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000014.469.4000000
Zboża jare00000069.469.4000000
Kukurydza na ziarno00000069.49835.910.210.2000
Kukurydza na kiszonkę00000069.49842.910.210.2000
Rzepak i rzepik00000000000000
Ziemniak000000069.4010000
Burak cukrowy000000059.2000000
Chmiel000000069.4000000
Tytoń00000045.394.73.200000
Warzywa gruntowe00000012.369.46.800000
Krzewy owocowe00000069.498.967.210.98.5000
Drzewa owocowe0000002.639.2000000
Truskawki00000010.269.4000000
Rośliny strączkowe00000069.49814.810.20000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana