Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Raciążek; TERYT: 0401072

Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: aleksandrowski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna242.449.42
Kategoria II - podatna1638.8163.67
Kategoria III - średnio podatna527.7820.50
Kategoria IV - mało podatna165.016.41
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-100.2-113.7-129.2-116.6-140.6-136.2-182.1-202.8-160.4-156-154.5-137.1
KBW [mm] - średnia ważona-97.9-111.2-126.9-113.4-137.9-131-178.3-197.6-157.1-153.6-152.2-134.6
KBW [mm] - maksymalna-93.8-107-122.3-107.2-132.3-122.2-171.5-188.7-150.6-148.6-147-129.3

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-xxx
Zboża jare------++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++++--
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++++-
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx
Ziemniakxx-----+----
Burak cukrowy############
Chmielxxx----+----
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx----+----
Krzewy owocowe------++----
Drzewa owocowe------------
Truskawki-------+-xxx
Rośliny strączkowexxx---++----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+----
Kukurydza na kiszonkęxxx----+----
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx----+----
Krzewy owocowe------++----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx----+----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime0000000.82.10000
Zboża jare00000010.210.20000
Kukurydza na ziarno00000010.2738.24.800
Kukurydza na kiszonkę00000010.2739.86.83.60
Rzepak i rzepik000001.2000000
Ziemniak00000001.30000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel00000002.10000
Tytoń000000047.20000
Warzywa gruntowe000000014.60000
Krzewy owocowe00000064.6730000
Drzewa owocowe000000000000
Truskawki00000003.60000
Rośliny strączkowe00000010.2730000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana