Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Mściwojów; TERYT: 0205042

Województwo: dolnośląskie; Powiat: jaworski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna23.480.37
Kategoria II - podatna59.620.93
Kategoria III - średnio podatna209.693.27
Kategoria IV - mało podatna6118.6595.43
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-86.6-68.6-91.9-98.9-148.8-164.7-183.8-233.5-201.7-159.6-143.8-84.3-94.7-71.6
KBW [mm] - średnia ważona-77.7-57.3-79.9-84.8-139.3-153-173.5-221.8-189.6-150-132.5-75.8-85.1-63.3
KBW [mm] - maksymalna-69.6-48.7-70.8-72.2-128.6-142.3-164.5-213.7-180-139.6-121.1-66.7-74.1-55

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-------+-xxxxx
Zboża jare------++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----++----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx----++---xx
Warzywa gruntowexxx----++---xx
Krzewy owocowe------+++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-------+-xxxxx
Zboża jare-------+-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx----++-----
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx----++---xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe------+++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx----++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000001.2000000
Zboża jare0000000.31.3000000
Kukurydza na ziarno0000000.41.91.200000
Kukurydza na kiszonkę0000000.41.91.200000
Rzepak i rzepik00000100000000
Ziemniak00000001.20.200000
Burak cukrowy00000000.8000000
Chmiel00000001.2000000
Tytoń00000001.70.400000
Warzywa gruntowe00000001.30.300000
Krzewy owocowe00000018.71.300000
Drzewa owocowe00000000.9000000
Truskawki00000001.3000000
Rośliny strączkowe0000000.42.91.200000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana