Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Męcinka; TERYT: 0205032

Województwo: dolnośląskie; Powiat: jaworski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna65.670.77
Kategoria II - podatna923.2010.80
Kategoria III - średnio podatna1284.5015.02
Kategoria IV - mało podatna6276.6073.41
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-87.2-70.1-93.2-99.9-147.9-166.7-184.6-236.9-205.1-161.8-146.7-87.9
KBW [mm] - średnia ważona-70.2-50.6-73.4-71.6-123.4-141.2-163.7-217.7-186.6-147.1-132.2-76.7
KBW [mm] - maksymalna-37.9-16.2-38.5-32.4-85.4-103.9-129.1-182.9-151.6-115.6-100-46.9

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-------+-xxx
Zboża jare-----+++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++++--
Kukurydza na kiszonkęxxx---++++--
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx
Ziemniakxx-----++---
Burak cukrowy############
Chmielxxx----++---
Tytońxxx----++---
Warzywa gruntowexxx----++---
Krzewy owocowe-----++++---
Drzewa owocowe-------+----
Truskawki-------+-xxx
Rośliny strączkowexxx---+++---

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-------+-xxx
Zboża jare-------+-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx----++---
Kukurydza na kiszonkęxxx----++---
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx
Ziemniakxx-----+----
Burak cukrowy-------+----
Chmielxxx----+----
Tytońxxx----++---
Warzywa gruntowexxx----++---
Krzewy owocowe------+++---
Drzewa owocowe-------+----
Truskawki-------+-xxx
Rośliny strączkowexxx----++---

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+----
Kukurydza na kiszonkęxxx----+----
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-------+----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx----+----

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-------+----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000003.80000
Zboża jare000000.10.48.20000
Kukurydza na ziarno0000000.517.35000
Kukurydza na kiszonkę0000000.517.35.40.100
Rzepak i rzepik000000.8000000
Ziemniak000000040.4000
Burak cukrowy00000003.20000
Chmiel00000004.50.1000
Tytoń0000000141000
Warzywa gruntowe00000009.20.6000
Krzewy owocowe0000000.833.46.9000
Drzewa owocowe00000001.70000
Truskawki00000005.20000
Rośliny strączkowe0000000.417.74.1000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana