Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Męcinka; TERYT: 0205032

Województwo: dolnośląskie; Powiat: jaworski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna65.670.77
Kategoria II - podatna923.2010.80
Kategoria III - średnio podatna1284.5015.02
Kategoria IV - mało podatna6276.6073.41
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-87.2-70.1-93.2-99.9-147.9-166.7-184.6-236.9-205.1-161.8-146.7-87.9-100.1-72.2
KBW [mm] - średnia ważona-70.2-50.6-73.4-71.6-123.4-141.2-163.7-217.7-186.6-147.1-132.2-76.7-88.4-55.8
KBW [mm] - maksymalna-37.9-16.2-38.5-32.4-85.4-103.9-129.1-182.9-151.6-115.6-100-46.9-58.7-24.5

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-------+-xxxxx
Zboża jare-----+++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++++----
Kukurydza na kiszonkęxxx---++++----
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----++----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx----++---xx
Tytońxxx----++---xx
Warzywa gruntowexxx----++---xx
Krzewy owocowe-----++++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-------+-xxxxx
Zboża jare-------+-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx----++-----
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx----++---xx
Warzywa gruntowexxx----++---xx
Krzewy owocowe------+++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx----++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000003.8000000
Zboża jare000000.10.48.2000000
Kukurydza na ziarno0000000.517.3500000
Kukurydza na kiszonkę0000000.517.35.40.10000
Rzepak i rzepik000000.800000000
Ziemniak000000040.400000
Burak cukrowy00000003.2000000
Chmiel00000004.50.100000
Tytoń000000014100000
Warzywa gruntowe00000009.20.600000
Krzewy owocowe0000000.833.46.900000
Drzewa owocowe00000001.7000000
Truskawki00000005.2000000
Rośliny strączkowe0000000.417.74.100000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana