Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Nowogrodziec; TERYT: 0201043

Województwo: dolnośląskie; Powiat: bolesławiecki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1122.6610.45
Kategoria II - podatna3560.9133.14
Kategoria III - średnio podatna3103.7328.88
Kategoria IV - mało podatna2958.9627.53
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-78.7-48.4-62.4-82.2-138.1-169.4-177.2-238.7-220.7-170.9-147.2-119.2-126.1-81.9
KBW [mm] - średnia ważona-72.5-30.6-45.3-63.8-117-144.2-160.6-228.5-210.3-162.1-137.4-101.8-113-71.1
KBW [mm] - maksymalna-63.4-12.5-29.9-48.9-97.1-120.8-146.6-218.2-195.8-147.9-125.4-80.3-97.2-53.1

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-----+-+-xxxxx
Zboża jare-----++++xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx--+++++----
Kukurydza na kiszonkęxxx--+++++----
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----++----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx----++---xx
Tytońxxx----++---xx
Warzywa gruntowexxx----++---xx
Krzewy owocowe-----+++++--xx
Drzewa owocowe-------++---xx
Truskawki-------++xxxxx
Rośliny strączkowexxx--+++++----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-------+-xxxxx
Zboża jare-------+-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx----++-----
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----++----x
Burak cukrowy-------++-----
Chmielxxx----++---xx
Tytońxxx----++---xx
Warzywa gruntowexxx----++---xx
Krzewy owocowe------+++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki-------++xxxxx
Rośliny strączkowexxx----++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare-------+-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------++---xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000000.1043.1000000
Zboża jare000004.62.844.29.600000
Kukurydza na ziarno000003.110.172.143.410.30000
Kukurydza na kiszonkę000003.110.172.143.410.40000
Rzepak i rzepik0000012.400000000
Ziemniak000000043.438.700000
Burak cukrowy000000032.616.400000
Chmiel000000043.426.900000
Tytoń00000007043.200000
Warzywa gruntowe000000043.44300000
Krzewy owocowe0000048.576.747.78.20000
Drzewa owocowe0000000368.600000
Truskawki000000043.410.200000
Rośliny strączkowe000000.85.472.343.40.50000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana