Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Nowogrodziec; TERYT: 0201043

Województwo: dolnośląskie; Powiat: bolesławiecki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1122.6610.45
Kategoria II - podatna3560.9133.14
Kategoria III - średnio podatna3103.7328.88
Kategoria IV - mało podatna2958.9627.53
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-78.7-48.4-62.4-82.2-138.1-169.4-177.2-238.7-220.7-170.9-147.2-119.2
KBW [mm] - średnia ważona-72.5-30.6-45.3-63.8-117-144.2-160.6-228.5-210.3-162.1-137.4-101.8
KBW [mm] - maksymalna-63.4-12.5-29.9-48.9-97.1-120.8-146.6-218.2-195.8-147.9-125.4-80.3

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-----+-+-xxx
Zboża jare-----++++xxx
Kukurydza na ziarnoxxx--+++++--
Kukurydza na kiszonkęxxx--+++++--
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx
Ziemniakxx-----++---
Burak cukrowy############
Chmielxxx----++---
Tytońxxx----++---
Warzywa gruntowexxx----++---
Krzewy owocowe-----+++++--
Drzewa owocowe-------++---
Truskawki-------++xxx
Rośliny strączkowexxx--+++++--

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-------+-xxx
Zboża jare-------+-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx----++---
Kukurydza na kiszonkęxxx----++---
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx
Ziemniakxx-----++---
Burak cukrowy-------++---
Chmielxxx----++---
Tytońxxx----++---
Warzywa gruntowexxx----++---
Krzewy owocowe------+++---
Drzewa owocowe-------+----
Truskawki-------++xxx
Rośliny strączkowexxx----++---

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare-------+-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+----
Kukurydza na kiszonkęxxx----+----
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-------++---
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx----+----

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-------+----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000000.1043.10000
Zboża jare000004.62.844.29.6000
Kukurydza na ziarno000003.110.172.143.410.300
Kukurydza na kiszonkę000003.110.172.143.410.400
Rzepak i rzepik0000012.4000000
Ziemniak000000043.438.7000
Burak cukrowy000000032.616.4000
Chmiel000000043.426.9000
Tytoń00000007043.2000
Warzywa gruntowe000000043.443000
Krzewy owocowe0000048.576.747.78.200
Drzewa owocowe0000000368.6000
Truskawki000000043.410.2000
Rośliny strączkowe000000.85.472.343.40.500

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana