Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Bielice; TERYT: 3212012

Województwo: zachodniopomorskie; Powiat: pyrzycki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna285.734.74
Kategoria II - podatna2997.8449.78
Kategoria III - średnio podatna2176.7336.14
Kategoria IV - mało podatna562.079.33
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-103.3-124.9-119.3-127.1-172.3-177.4-193-206-195.2-182.4-154.6-127.8-113.8-59.8
KBW [mm] - średnia ważona-99.1-120.9-114.9-120.8-165.2-171.5-190.3-202.6-191.1-179.9-151.8-124.4-108.6-52.9
KBW [mm] - maksymalna-83.4-104.1-97.1-101.6-145.4-151.9-175.5-186-174.8-165.6-137-111.1-93.8-33.6

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxxxx
Zboża jare----++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-++++++----
Kukurydza na kiszonkęxxx-+++++++---
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----+++---x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx----++---xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---+++---xx
Krzewy owocowe----++++++--xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki----+-++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx-++++++----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare----++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe----++++++--xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00004.64.34.74.3000000
Zboża jare000048.438.748.313.2000000
Kukurydza na ziarno00004.34.852.954.652.64.80000
Kukurydza na kiszonkę00004.34.852.954.653.34.82.6000
Rzepak i rzepik000040.754.300000000
Ziemniak00000004.24.14.20000
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel00000004.30.500000
Tytoń0000004.551.74.300000
Warzywa gruntowe0000004.642.94.600000
Krzewy owocowe000035.941.354.654.653.644.10000
Drzewa owocowe00000001.1000000
Truskawki00004.104.14.3000000
Rośliny strączkowe00004.34.45254.648.74.80000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana