Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Strzałkowo; TERYT: 3023072

Województwo: wielkopolskie; Powiat: słupecki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I3899.7536.29
Kategoria II4154.7538.67
Kategoria III2663.2524.78
Kategoria IV27.750.26

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-65-166.6-178.6-208-193.5-208.9-156.9-149.4-161-160.5-167.3-178.2-246.6-180.1
KBW [mm] - średnia ważona-61.4-159.8-172.5-198.4-181.8-201.6-149.4-142.8-153.7-153-160.7-171.9-241.5-176.4
KBW [mm] - maksymalna-55.7-150.7-163.4-187.2-169.8-192.6-136.7-130.7-140.5-139.4-151.2-162.9-234.7-171.4

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx--------+++x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+++------xx
Warzywa gruntowexxx+++------xx
Krzewy owocowe-+++++----++xx
Drzewa owocowe---+--------xx
Truskawki-+++++---xxxxx
Rośliny strączkowexxx+++---++xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx--+------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx--+------xx
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx++
Ziemniakxx---------++x
Burak cukrowy------------++
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+-+------xx
Warzywa gruntowexxx+--------xx
Krzewy owocowe-+++++-----+xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-+++-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+++-----xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---+-----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime05268.4753750.900000000
Zboża jare074.57593.269.57500000000
Kukurydza na ziarno000000.100000000
Kukurydza na kiszonkę000000.100000000
Rzepak i rzepik00033.427.738.700000063.738.7
Ziemniak00000000001.754.11000
Burak cukrowy00000000000063.738.7
Chmiel00000000000000
Tytoń00057.41.250.900000000
Warzywa gruntowe00052.70.127.400000000
Krzewy owocowe058.465.77533.573.1000027.47500
Drzewa owocowe000320000000000
Truskawki058.456.67519.63600000000
Rośliny strączkowe000753771.50000.336.3000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana