Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Swarzędz; TERYT: 3021163

Województwo: wielkopolskie; Powiat: poznański
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I1330.2521.06
Kategoria II4499.5071.22
Kategoria III434.256.87
Kategoria IV53.500.85

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-86.6-204.7-200.1-256.5-240.6-255.9-185.5-183.5-193.8-191.8-198.8-202.6
KBW [mm] - średnia ważona-82.1-198-196.2-249.2-232.2-247.6-179.9-174.4-185.7-183.9-189.8-194
KBW [mm] - maksymalna-78.7-192.8-193.5-243-225.8-241-175.6-167.9-178.7-177.1-181.3-185.6

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxx
Zboża jare-+++++---xxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########
Kukurydza na kiszonkęxxx#########
Rzepak i rzepik######xxxxxx
Ziemniakxx-+++---+++
Burak cukrowy############
Chmielxxx+++----++
Tytońxxx+++-----+
Warzywa gruntowexxx+++----++
Krzewy owocowe-+++++++++++
Drzewa owocowe-+++++------
Truskawki-+++++---xxx
Rośliny strączkowexxx++++++++x

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxx
Zboża jare-+++++---xxx
Kukurydza na ziarnoxxx+++------
Kukurydza na kiszonkęxxx+++------
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx
Ziemniakxx---+----++
Burak cukrowy---+-+-----+
Chmielxxx+-+-----+
Tytońxxx+++------
Warzywa gruntowexxx+++------
Krzewy owocowe-+++++--++++
Drzewa owocowe-+-+++------
Truskawki-+++++---xxx
Rośliny strączkowexxx+++---++x

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+-+++---xxx
Zboża jare-+++++---xxx
Kukurydza na ziarnoxxx+-+------
Kukurydza na kiszonkęxxx+-+------
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx+++------
Warzywa gruntowexxx+-+------
Krzewy owocowe-+-+++-----+
Drzewa owocowe---+--------
Truskawki-+-+++---xxx
Rośliny strączkowexxx+++-----x

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---+-----xxx
Zboża jare---+++---xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx+-+------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe---+--------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---+-----xxx
Rośliny strączkowexxx+-------x

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime093.592.399.894.798.4000000
Zboża jare099.299.210099.9100000000
Kukurydza na ziarno00072.671.274.7000000
Kukurydza na kiszonkę00073.471.276.6000000
Rzepak i rzepik00078.17778.9000000
Ziemniak00021.110.246.900019.285.892.3
Burak cukrowy00017.8062.20000055.6
Chmiel00038.921.192.3000014.221.1
Tytoń00010099.2100000001.2
Warzywa gruntowe00099.292.392.400000.819
Krzewy owocowe099.192.310099.299.29.80.721.143.892.393.5
Drzewa owocowe092.321.192.692.392.3000000
Truskawki099.292.310093.598.4000000
Rośliny strączkowe0001009799.29.80.421.17192.30

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana