Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Swarzędz; TERYT: 3021163

Województwo: wielkopolskie; Powiat: poznański
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I1330.2521.06
Kategoria II4499.5071.22
Kategoria III434.256.87
Kategoria IV53.500.85

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-86.6-204.7-200.1-256.5-240.6-255.9-185.5-183.5-193.8-191.8-198.8-202.6-271.5-191.8
KBW [mm] - średnia ważona-82.1-198-196.2-249.2-232.2-247.6-179.9-174.4-185.7-183.9-189.8-194-264.6-186.3
KBW [mm] - maksymalna-78.7-192.8-193.5-243-225.8-241-175.6-167.9-178.7-177.1-181.3-185.6-258.6-181.6

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx-+++---++++x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx+++----++xx
Tytońxxx+++-----+xx
Warzywa gruntowexxx+++----++xx
Krzewy owocowe-+++++++++++xx
Drzewa owocowe-+++++------xx
Truskawki-+++++---xxxxx
Rośliny strączkowexxx++++++++xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx+++------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx+++------xx
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx++
Ziemniakxx---+----+++x
Burak cukrowy---+-+-----+++
Chmielxxx+-+-----+xx
Tytońxxx+++------xx
Warzywa gruntowexxx+++------xx
Krzewy owocowe-+++++--++++xx
Drzewa owocowe-+-+++------xx
Truskawki-+++++---xxxxx
Rośliny strączkowexxx+++---++xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+-+++---xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx+-+------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx+-+------xx
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------++
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+++------xx
Warzywa gruntowexxx+-+------xx
Krzewy owocowe-+-+++-----+xx
Drzewa owocowe---+--------xx
Truskawki-+-+++---xxxxx
Rośliny strączkowexxx+++-----xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---+-----xxxxx
Zboża jare---+++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+-+------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe---+--------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---+-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+-------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime093.592.399.894.798.400000000
Zboża jare099.299.210099.910000000000
Kukurydza na ziarno00072.671.274.700000000
Kukurydza na kiszonkę00073.471.276.600000000
Rzepak i rzepik00078.17778.900000078.971.2
Ziemniak00021.110.246.900019.285.892.31000
Burak cukrowy00017.8062.20000055.678.972.9
Chmiel00038.921.192.3000014.221.100
Tytoń00010099.2100000001.200
Warzywa gruntowe00099.292.392.400000.81900
Krzewy owocowe099.192.310099.299.29.80.721.143.892.393.500
Drzewa owocowe092.321.192.692.392.300000000
Truskawki099.292.310093.598.400000000
Rośliny strączkowe0001009799.29.80.421.17192.3000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana