Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Sulmierzyce; TERYT: 3012011

Województwo: wielkopolskie; Powiat: krotoszyński
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I271.2518.21
Kategoria II1166.7578.33
Kategoria III42.752.87
Kategoria IV8.750.59

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-62.9-169.9-178.8-186.5-156.8-173.1-125.1-122.7-142.8-142.3-163.6-180.8-232.6-162.1
KBW [mm] - średnia ważona-61.1-168.4-177.1-184-153.7-169.9-121.5-119.6-139.8-139.3-162-179-230.9-160.3
KBW [mm] - maksymalna-57.9-165-174.7-180.3-149.4-166.8-116.2-114.5-134.7-133.7-157.3-174.6-227.9-157.1

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxxxx
Zboża jare-+++-+---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx---------++x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+--------xx
Warzywa gruntowexxx+--------xx
Krzewy owocowe-+++------++xx
Drzewa owocowe-+----------xx
Truskawki-+++-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+------+xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxxxx
Zboża jare-+++-----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx++
Ziemniakxx---------++x
Burak cukrowy------------++
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-+++-------+xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-+++-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+-------xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime096.596.596.50000000000
Zboża jare096.596.596.5010.200000000
Kukurydza na ziarno00000000000000
Kukurydza na kiszonkę00000000000000
Rzepak i rzepik0000078.300000081.878.3
Ziemniak0000000000096.51000
Burak cukrowy00000000000081.871.1
Chmiel00000000000000
Tytoń0003.70000000000
Warzywa gruntowe00018.10000000000
Krzewy owocowe096.596.596.500000018.296.500
Drzewa owocowe04.5000000000000
Truskawki096.596.5340000000000
Rośliny strączkowe00093.600000018.2000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana