Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Krobia; TERYT: 3004033

Województwo: wielkopolskie; Powiat: gostyński
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna640.745.89
Kategoria II - podatna7332.6167.35
Kategoria III - średnio podatna2872.2226.38
Kategoria IV - mało podatna41.640.38
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-104.1-99.8-123.2-145.2-184.1-196.6-220.5-248.8-219
KBW [mm] - średnia ważona-100.6-96.1-119.5-140.6-179.5-191-216.3-244.7-215.1
KBW [mm] - maksymalna-97.5-94.1-117.6-137-175.9-186.8-213.1-240.2-211.2

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---+++++-
Zboża jare---++++++
Kukurydza na ziarnoxxx-+++++
Kukurydza na kiszonkęxxx-+++++
Rzepak i rzepik----++xxx
Ziemniakxx----+++
Burak cukrowy#########
Chmielxxx---+++
Tytońxxx--++++
Warzywa gruntowexxx--++++
Krzewy owocowe----+++++
Drzewa owocowe-----++++
Truskawki----+++++
Rośliny strączkowexxx-+++++

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-
Zboża jare----++++-
Kukurydza na ziarnoxxx--++++
Kukurydza na kiszonkęxxx--++++
Rzepak i rzepik----++xxx
Ziemniakxx-----++
Burak cukrowy-------++
Chmielxxx----++
Tytońxxx---+++
Warzywa gruntowexxx---+++
Krzewy owocowe----+++++
Drzewa owocowe-------+-
Truskawki----+++++
Rośliny strączkowexxx-+++++

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare------++-
Kukurydza na ziarnoxxx----+-
Kukurydza na kiszonkęxxx----+-
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-----+-
Burak cukrowy-------+-
Chmielxxx------
Tytońxxx----+-
Warzywa gruntowexxx----+-
Krzewy owocowe------+++
Drzewa owocowe---------
Truskawki-------+-
Rośliny strączkowexxx---+++

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx------
Kukurydza na kiszonkęxxx------
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx----+-
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe-------+-
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx----+-

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000073.273.273.273.20
Zboża jare000673.273.274.899.66
Kukurydza na ziarno0000665.873.299.673.2
Kukurydza na kiszonkę0000665.873.299.673.2
Rzepak i rzepik000073.273.2000
Ziemniak000000673.573.2
Burak cukrowy000000068.967.1
Chmiel000000673.273
Tytoń00000673.210073.2
Warzywa gruntowe00000673.299.673.2
Krzewy owocowe000073.273.299.610090.6
Drzewa owocowe000003673.26
Truskawki000032.98.373.273.56
Rośliny strączkowe000015.673.276.310073.2

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana