Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Krobia; TERYT: 3004033

Województwo: wielkopolskie; Powiat: gostyński
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna640.745.89
Kategoria II - podatna7332.6167.35
Kategoria III - średnio podatna2872.2226.38
Kategoria IV - mało podatna41.640.38
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-104.1-99.8-123.2-145.2-184.1-196.6-220.5-248.8-219-178.2-153.9-114.7-106.9-74.8
KBW [mm] - średnia ważona-100.6-96.1-119.5-140.6-179.5-191-216.3-244.7-215.1-173.2-150-110.6-103.8-71.1
KBW [mm] - maksymalna-97.5-94.1-117.6-137-175.9-186.8-213.1-240.2-211.2-167.5-146.4-108-101.5-68.2

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---+++++-xxxxx
Zboża jare---++++++xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-++++++----
Kukurydza na kiszonkęxxx-+++++++---
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx----++++---x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---+++---xx
Tytońxxx--++++---xx
Warzywa gruntowexxx--++++---xx
Krzewy owocowe----++++++--xx
Drzewa owocowe-----++++---xx
Truskawki----+++++xxxxx
Rośliny strączkowexxx-++++++----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxxxx
Zboża jare----++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx--++++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx--++++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----++----x
Burak cukrowy-------++-----
Chmielxxx----++---xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---+++---xx
Krzewy owocowe----+++++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki----+++++xxxxx
Rośliny strączkowexxx-+++++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare------++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe------+++---xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000073.273.273.273.2000000
Zboża jare000673.273.274.899.6600000
Kukurydza na ziarno0000665.873.299.673.260000
Kukurydza na kiszonkę0000665.873.299.673.260000
Rzepak i rzepik000073.273.200000000
Ziemniak000000673.573.200000
Burak cukrowy000000068.967.100000
Chmiel000000673.27300000
Tytoń00000673.210073.200000
Warzywa gruntowe00000673.299.673.200000
Krzewy owocowe000073.273.299.610090.660000
Drzewa owocowe000003673.2600000
Truskawki000032.98.373.273.5600000
Rośliny strączkowe000015.673.276.310073.260000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana