Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Mniów; TERYT: 2604112

Województwo: świętokrzyskie; Powiat: kielecki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1716.4633.39
Kategoria II - podatna1692.5432.92
Kategoria III - średnio podatna912.9117.76
Kategoria IV - mało podatna818.9315.93
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-61.2-22.4-12.6-35.4-99.1-91.1-159.7-200.2-184.5-122.1-109.4-60.3-46.4-3.4
KBW [mm] - średnia ważona-56.1-17.7-8.3-28.9-90.1-86.7-151.8-191.5-173.9-112.7-99.5-47.6-32.92.6
KBW [mm] - maksymalna-45.6-6.12.2-15.6-75.1-76.2-136.3-173.4-153.2-94.7-80.3-25.7-1216.1

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-------+-xxxxx
Zboża jare-------+-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----++---xx
Krzewy owocowe------+++---xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx----++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------++---xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000000.2000000
Zboża jare000000033.1000000
Kukurydza na ziarno00000012.366.634.100000
Kukurydza na kiszonkę00000012.366.634.100000
Rzepak i rzepik00000000000000
Ziemniak00000000000000
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel00000000.2000000
Tytoń000000033.6000000
Warzywa gruntowe000000033.9000000
Krzewy owocowe0000000.166.735.100000
Drzewa owocowe00000000000000
Truskawki00000001000000
Rośliny strączkowe000000065.233.600000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana