Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Mniów; TERYT: 2604112

Województwo: świętokrzyskie; Powiat: kielecki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1716.4633.39
Kategoria II - podatna1692.5432.92
Kategoria III - średnio podatna912.9117.76
Kategoria IV - mało podatna818.9315.93
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-61.2-22.4-12.6-35.4-99.1-91.1-159.7-200.2-184.5-122.1-109.4-60.3
KBW [mm] - średnia ważona-56.1-17.7-8.3-28.9-90.1-86.7-151.8-191.5-173.9-112.7-99.5-47.6
KBW [mm] - maksymalna-45.6-6.12.2-15.6-75.1-76.2-136.3-173.4-153.2-94.7-80.3-25.7

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-------+-xxx
Zboża jare-------+-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++---
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++---
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx-----+----
Burak cukrowy############
Chmielxxx----+----
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx----++---
Krzewy owocowe------+++---
Drzewa owocowe------------
Truskawki-------+-xxx
Rośliny strączkowexxx----++---

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+----
Kukurydza na kiszonkęxxx----+----
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-------++---
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx----+----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000000.20000
Zboża jare000000033.10000
Kukurydza na ziarno00000012.366.634.1000
Kukurydza na kiszonkę00000012.366.634.1000
Rzepak i rzepik000000000000
Ziemniak000000000000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel00000000.20000
Tytoń000000033.60000
Warzywa gruntowe000000033.90000
Krzewy owocowe0000000.166.735.1000
Drzewa owocowe000000000000
Truskawki000000010000
Rośliny strączkowe000000065.233.6000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana