Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Debrzno; TERYT: 2203043

Województwo: pomorskie; Powiat: człuchowski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna3998.1428.12
Kategoria II - podatna9584.6667.42
Kategoria III - średnio podatna508.083.57
Kategoria IV - mało podatna124.890.88
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-99.3-117.7-122.8-106.8-137.9-148.5-188.3-226.3-170.1-167.1-150.8-102.4-48.115.9
KBW [mm] - średnia ważona-89.1-106.4-110.3-95-126.8-130.5-179.9-214.6-160.9-159.2-141.9-93.2-41.228.1
KBW [mm] - maksymalna-79.5-94.8-104.1-87.7-119.1-119.2-168.8-207.1-154.3-153.6-136.1-87.5-3542.4

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-xxxxx
Zboża jare------++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++++----
Kukurydza na kiszonkęxxx---++++----
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx---++----xx
Warzywa gruntowexxx---++----xx
Krzewy owocowe------++++--xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-------+-xxxxx
Zboża jare------++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++------
Kukurydza na kiszonkęxxx---++------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe------++----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---++------

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000018.534.1000000
Zboża jare00000028.495.5000000
Kukurydza na ziarno00000029.49628.428.40000
Kukurydza na kiszonkę00000029.49628.428.40000
Rzepak i rzepik0000010.800000000
Ziemniak000000038000000
Burak cukrowy00000005.7000000
Chmiel000000048.4000000
Tytoń0000001.295.7000000
Warzywa gruntowe0000002.795.5000000
Krzewy owocowe0000008797.76.24.20000
Drzewa owocowe000000028.4000000
Truskawki000000058.3000000
Rośliny strączkowe0000002996.31.200000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana