Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Debrzno; TERYT: 2203043

Województwo: pomorskie; Powiat: człuchowski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna3998.1428.12
Kategoria II - podatna9584.6667.42
Kategoria III - średnio podatna508.083.57
Kategoria IV - mało podatna124.890.88
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-99.3-117.7-122.8-106.8-137.9-148.5-188.3-226.3-170.1-167.1-150.8-102.4
KBW [mm] - średnia ważona-89.1-106.4-110.3-95-126.8-130.5-179.9-214.6-160.9-159.2-141.9-93.2
KBW [mm] - maksymalna-79.5-94.8-104.1-87.7-119.1-119.2-168.8-207.1-154.3-153.6-136.1-87.5

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-xxx
Zboża jare------++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++++--
Kukurydza na kiszonkęxxx---++++--
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx
Ziemniakxx-----+----
Burak cukrowy############
Chmielxxx----+----
Tytońxxx---++----
Warzywa gruntowexxx---++----
Krzewy owocowe------++++--
Drzewa owocowe-------+----
Truskawki-------+-xxx
Rośliny strączkowexxx---+++---

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-------+-xxx
Zboża jare------++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++----
Kukurydza na kiszonkęxxx---++----
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx-----+----
Burak cukrowy-------+----
Chmielxxx----+----
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx----+----
Krzewy owocowe------++----
Drzewa owocowe------------
Truskawki-------+-xxx
Rośliny strączkowexxx---++----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+----
Kukurydza na kiszonkęxxx----+----
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-------+----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx----+----

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000018.534.10000
Zboża jare00000028.495.50000
Kukurydza na ziarno00000029.49628.428.400
Kukurydza na kiszonkę00000029.49628.428.400
Rzepak i rzepik0000010.8000000
Ziemniak0000000380000
Burak cukrowy00000005.70000
Chmiel000000048.40000
Tytoń0000001.295.70000
Warzywa gruntowe0000002.795.50000
Krzewy owocowe0000008797.76.24.200
Drzewa owocowe000000028.40000
Truskawki000000058.30000
Rośliny strączkowe0000002996.31.2000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana