Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Debrzno; TERYT: 2203043

Województwo: pomorskie; Powiat: człuchowski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I4253.0029.25
Kategoria II8879.7561.08
Kategoria III1268.008.72
Kategoria IV137.250.94

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-74.3-167.4-197.2-223.8-235.3-235-94.7-104.6-92.7-85.4-89.3-95.3
KBW [mm] - średnia ważona-70.4-161.7-191.8-214.7-225-227.1-78.2-90.7-75.4-65.5-79.1-85.3
KBW [mm] - maksymalna-64.8-156.9-186.3-207.9-218.4-221.4-65.9-77-50.8-39.2-70.7-76.9

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxx
Zboża jare-+++++---xxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########
Kukurydza na kiszonkęxxx#########
Rzepak i rzepik######xxxxxx
Ziemniakxx--++------
Burak cukrowy############
Chmielxxx-++------
Tytońxxx+++------
Warzywa gruntowexxx+++------
Krzewy owocowe-+++++------
Drzewa owocowe--++++------
Truskawki-+++++---xxx
Rośliny strączkowexxx+++-----x

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxx
Zboża jare-+++++---xxx
Kukurydza na ziarnoxxx+++------
Kukurydza na kiszonkęxxx+++------
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx+++------
Warzywa gruntowexxx+++------
Krzewy owocowe-+++++------
Drzewa owocowe---+++------
Truskawki-+++++---xxx
Rośliny strączkowexxx+++-----x

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---++----xxx
Zboża jare--++++---xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx+++------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe---+++------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---++----xxx
Rośliny strączkowexxx++------x

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---++----xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime071.590.391.990.990.3000000
Zboża jare090.399.199.199.199.1000000
Kukurydza na ziarno0004961.161.1000000
Kukurydza na kiszonkę0004961.161.1000000
Rzepak i rzepik00061.162.769.8000000
Ziemniak00000.37.5000000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel00009.929.3000000
Tytoń00090.593.493.2000000
Warzywa gruntowe00090.390.390.3000000
Krzewy owocowe089.690.393.794.291.1000000
Drzewa owocowe0029.372.174.733.1000000
Truskawki089.690.391.990.790.3000000
Rośliny strączkowe00090.691.490.3000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana