Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Debrzno; TERYT: 2203043

Województwo: pomorskie; Powiat: człuchowski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I4253.0029.25
Kategoria II8879.7561.08
Kategoria III1268.008.72
Kategoria IV137.250.94

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-74.3-167.4-197.2-223.8-235.3-235-94.7-104.6-92.7-85.4-89.3-95.3-208.4-134.9
KBW [mm] - średnia ważona-70.4-161.7-191.8-214.7-225-227.1-78.2-90.7-75.4-65.5-79.1-85.3-201.6-125.1
KBW [mm] - maksymalna-64.8-156.9-186.3-207.9-218.4-221.4-65.9-77-50.8-39.2-70.7-76.9-196.2-116.2

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx--++------+x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx-++------xx
Tytońxxx+++------xx
Warzywa gruntowexxx+++------xx
Krzewy owocowe-+++++------xx
Drzewa owocowe--++++------xx
Truskawki-+++++---xxxxx
Rośliny strączkowexxx+++-----xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx+++------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx+++------xx
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+++------xx
Warzywa gruntowexxx+++------xx
Krzewy owocowe-+++++------xx
Drzewa owocowe---+++------xx
Truskawki-+++++---xxxxx
Rośliny strączkowexxx+++-----xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---++----xxxxx
Zboża jare--++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik----++xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+++------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe---+++------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---++----xxxxx
Rośliny strączkowexxx++------xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---++----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime071.590.391.990.990.300000000
Zboża jare090.399.199.199.199.100000000
Kukurydza na ziarno0004961.161.100000000
Kukurydza na kiszonkę0004961.161.100000000
Rzepak i rzepik00061.162.769.800000061.60
Ziemniak00000.37.500000099.10
Burak cukrowy00000000000062.70
Chmiel00009.929.300000000
Tytoń00090.593.493.200000000
Warzywa gruntowe00090.390.390.300000000
Krzewy owocowe089.690.393.794.291.100000000
Drzewa owocowe0029.372.174.733.100000000
Truskawki089.690.391.990.790.300000000
Rośliny strączkowe00090.691.490.300000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana