Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Szumowo; TERYT: 2014042

Województwo: podlaskie; Powiat: zambrowski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna2755.5629.12
Kategoria II - podatna2494.4126.36
Kategoria III - średnio podatna3250.6234.35
Kategoria IV - mało podatna962.6210.17
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-86.7-80.8-104.4-99.2-126.6-111-183.5-187.1-141.9-111.6-101.4-103.3-83.9-50.4
KBW [mm] - średnia ważona-83.1-77.3-100.6-93.8-120.7-104.4-177.5-180.3-134-109-99-100.3-80.1-47.6
KBW [mm] - maksymalna-80.1-72.5-95.7-86.4-111.6-94.9-170.6-172.4-122.5-105.3-95.1-95.6-74.9-43

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------+--xxxxx
Zboża jare------++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++------
Kukurydza na kiszonkęxxx---++------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe------++----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx---++------

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------++----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime0000002.20000000
Zboża jare00000029.60.1000000
Kukurydza na ziarno00000029.632.7000000
Kukurydza na kiszonkę00000029.632.7000000
Rzepak i rzepik00000000000000
Ziemniak00000000000000
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel00000000000000
Tytoń00000000.1000000
Warzywa gruntowe00000001.5000000
Krzewy owocowe00000051.547.2000000
Drzewa owocowe00000000000000
Truskawki00000000000000
Rośliny strączkowe00000029.629.6000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana