Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Choroszcz; TERYT: 2002013

Województwo: podlaskie; Powiat: białostocki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna3305.2841.38
Kategoria II - podatna2788.4934.91
Kategoria III - średnio podatna1503.7318.83
Kategoria IV - mało podatna389.864.88
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-105.1-116.8-132.6-142.9-162.8-134.5-178.8-177.7-138.5-83.1-67.8-79.3
KBW [mm] - średnia ważona-100.6-113.9-129.7-138.4-159.2-131.2-174.5-170.4-135.3-73.7-54.4-67.2
KBW [mm] - maksymalna-95.4-108.7-125-131.3-153-126.6-167.7-162.4-129-63.7-41-54.4

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+----xxx
Zboża jare--+++-+--xxx
Kukurydza na ziarnoxxx-+-++----
Kukurydza na kiszonkęxxx-+-++----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy############
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe----+-++----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx-+-++----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare----+----xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------+-----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime0000420000000
Zboża jare0020.537.14904200000
Kukurydza na ziarno00009.7042.142.10000
Kukurydza na kiszonkę00009.7042.142.10000
Rzepak i rzepik000042.117.5000000
Ziemniak000000000000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel000000000000
Tytoń000000000000
Warzywa gruntowe000000000000
Krzewy owocowe000042.1051.542.10000
Drzewa owocowe000000000000
Truskawki000000000000
Rośliny strączkowe00009.7042.140.30000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana