Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Choroszcz; TERYT: 2002013

Województwo: podlaskie; Powiat: białostocki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna3305.2841.38
Kategoria II - podatna2788.4934.91
Kategoria III - średnio podatna1503.7318.83
Kategoria IV - mało podatna389.864.88
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-105.1-116.8-132.6-142.9-162.8-134.5-178.8-177.7-138.5-83.1-67.8-79.3-60.2-51.3
KBW [mm] - średnia ważona-100.6-113.9-129.7-138.4-159.2-131.2-174.5-170.4-135.3-73.7-54.4-67.2-46.7-46
KBW [mm] - maksymalna-95.4-108.7-125-131.3-153-126.6-167.7-162.4-129-63.7-41-54.4-31.2-39

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+----xxxxx
Zboża jare--+++-+--xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-+-++------
Kukurydza na kiszonkęxxx-+-++------
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe----+-++----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-+-++------

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare----+----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------+-----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000042000000000
Zboża jare0020.537.1490420000000
Kukurydza na ziarno00009.7042.142.1000000
Kukurydza na kiszonkę00009.7042.142.1000000
Rzepak i rzepik000042.117.500000000
Ziemniak00000000000000
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel00000000000000
Tytoń00000000000000
Warzywa gruntowe00000000000000
Krzewy owocowe000042.1051.542.1000000
Drzewa owocowe00000000000000
Truskawki00000000000000
Rośliny strączkowe00009.7042.140.3000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana