Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Strzelce Opolskie; TERYT: 1611053

Województwo: opolskie; Powiat: strzelecki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna3090.8126.58
Kategoria II - podatna6641.0857.11
Kategoria III - średnio podatna1606.9213.82
Kategoria IV - mało podatna290.222.50
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-60.4-50.4-74.3-92.1-161-178.4-213.4-246.5-207.4-156.2-132.2-79.3
KBW [mm] - średnia ważona-55.2-46.3-69.6-87.2-154.1-173.8-207.3-242.2-201.6-148.8-123.5-66.1
KBW [mm] - maksymalna-43.7-36.7-59.2-76-141.4-166.1-195.2-235.1-193.5-136.8-111.4-50.2

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxx
Zboża jare----+++++xxx
Kukurydza na ziarnoxxx--+++++--
Kukurydza na kiszonkęxxx--+++++--
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx----+++---
Burak cukrowy############
Chmielxxx---+++---
Tytońxxx---+++---
Warzywa gruntowexxx---+++---
Krzewy owocowe----+++++---
Drzewa owocowe------++----
Truskawki-----++++xxx
Rośliny strączkowexxx--++++---

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-xxx
Zboża jare-----+++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++---
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++---
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx
Ziemniakxx-----+----
Burak cukrowy-------+----
Chmielxxx----+----
Tytońxxx---+++---
Warzywa gruntowexxx---+++---
Krzewy owocowe-----++++---
Drzewa owocowe-------+----
Truskawki------++-xxx
Rośliny strączkowexxx---+++---

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare-------+-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+----
Kukurydza na kiszonkęxxx----+----
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx----+----
Krzewy owocowe------++----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx----+----

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-------+----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx----+----

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000019.126.781.583.70000
Zboża jare000026.770.383.797.50.3000
Kukurydza na ziarno0000026.783.797.583.71.400
Kukurydza na kiszonkę0000026.783.797.583.76.600
Rzepak i rzepik000026.783.7000000
Ziemniak000000683.726.7000
Burak cukrowy0000000570000
Chmiel00000025.383.726.7000
Tytoń00000083.410068000
Warzywa gruntowe0000008096.450.8000
Krzewy owocowe000026.477.285.710083.7000
Drzewa owocowe00000026.783.70000
Truskawki000000.257.183.715.8000
Rośliny strączkowe0000026.783.799.883.7000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana