Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Strzelce Opolskie; TERYT: 1611053

Województwo: opolskie; Powiat: strzelecki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna3090.8126.58
Kategoria II - podatna6641.0857.11
Kategoria III - średnio podatna1606.9213.82
Kategoria IV - mało podatna290.222.50
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-60.4-50.4-74.3-92.1-161-178.4-213.4-246.5-207.4-156.2-132.2-79.3-75.9-48
KBW [mm] - średnia ważona-55.2-46.3-69.6-87.2-154.1-173.8-207.3-242.2-201.6-148.8-123.5-66.1-62.6-40
KBW [mm] - maksymalna-43.7-36.7-59.2-76-141.4-166.1-195.2-235.1-193.5-136.8-111.4-50.2-51-24.5

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxxxx
Zboża jare----+++++xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx--+++++----
Kukurydza na kiszonkęxxx--+++++----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx----+++----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---+++---xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---+++---xx
Krzewy owocowe----+++++---xx
Drzewa owocowe------++----xx
Truskawki-----++++xxxxx
Rośliny strączkowexxx--++++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-xxxxx
Zboża jare-----+++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---+++---xx
Krzewy owocowe-----++++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki------++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare-------+-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe------++----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000019.126.781.583.7000000
Zboża jare000026.770.383.797.50.300000
Kukurydza na ziarno0000026.783.797.583.71.40000
Kukurydza na kiszonkę0000026.783.797.583.76.60000
Rzepak i rzepik000026.783.700000000
Ziemniak000000683.726.700000
Burak cukrowy000000057000000
Chmiel00000025.383.726.700000
Tytoń00000083.41006800000
Warzywa gruntowe0000008096.450.800000
Krzewy owocowe000026.477.285.710083.700000
Drzewa owocowe00000026.783.7000000
Truskawki000000.257.183.715.800000
Rośliny strączkowe0000026.783.799.883.700000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana