Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Prószków; TERYT: 1609103

Województwo: opolskie; Powiat: opolski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna884.3014.23
Kategoria II - podatna2759.4844.39
Kategoria III - średnio podatna1059.9617.05
Kategoria IV - mało podatna1512.6124.33
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-68.4-57.5-79-96-165.3-177.3-217.4-249-210.8-162.1-141-90.9-87.3-56.1
KBW [mm] - średnia ważona-65.1-53.7-74.7-92.2-160.9-174.2-213.7-243.8-205.6-157.2-135.3-82.3-76.8-51.8
KBW [mm] - maksymalna-59.6-50.2-71-86.1-153.6-168.8-208.3-233.7-197.2-151-127.6-72-63.3-46

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxxxx
Zboża jare----+++++xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-++++++----
Kukurydza na kiszonkęxxx-++++++----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx----+++----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---+++---xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---+++---xx
Krzewy owocowe----+++++---xx
Drzewa owocowe------++----xx
Truskawki----+-+++xxxxx
Rośliny strączkowexxx-+++++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-xxxxx
Zboża jare----++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----++----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---+++---xx
Krzewy owocowe-----++++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki------++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare-------+-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe------++----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---++------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000014.214.258.658.6000000
Zboża jare000030.750.658.675.62.700000
Kukurydza na ziarno00004.714.258.675.658.613.40000
Kukurydza na kiszonkę00004.714.258.675.658.613.90000
Rzepak i rzepik000014.258.600000000
Ziemniak00000013.659.22000000
Burak cukrowy000000050.7000000
Chmiel00000014.258.614.200000
Tytoń00000058.61005700000
Warzywa gruntowe00000058.674.850.800000
Krzewy owocowe000014.254.875.210058.600000
Drzewa owocowe00000014.258.6000000
Truskawki00000.5058.659.212.900000
Rośliny strączkowe00004.714.258.799.958.600000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana