Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Prószków; TERYT: 1609103

Województwo: opolskie; Powiat: opolski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna884.3014.23
Kategoria II - podatna2759.4844.39
Kategoria III - średnio podatna1059.9617.05
Kategoria IV - mało podatna1512.6124.33
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-68.4-57.5-79-96-165.3-177.3-217.4-249-210.8-162.1-141-90.9
KBW [mm] - średnia ważona-65.1-53.7-74.7-92.2-160.9-174.2-213.7-243.8-205.6-157.2-135.3-82.3
KBW [mm] - maksymalna-59.6-50.2-71-86.1-153.6-168.8-208.3-233.7-197.2-151-127.6-72

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxx
Zboża jare----+++++xxx
Kukurydza na ziarnoxxx-++++++--
Kukurydza na kiszonkęxxx-++++++--
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx----+++---
Burak cukrowy############
Chmielxxx---+++---
Tytońxxx---+++---
Warzywa gruntowexxx---+++---
Krzewy owocowe----+++++---
Drzewa owocowe------++----
Truskawki----+-+++xxx
Rośliny strączkowexxx-+++++---

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-xxx
Zboża jare----++++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++---
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++---
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx
Ziemniakxx-----++---
Burak cukrowy-------+----
Chmielxxx----+----
Tytońxxx---+++---
Warzywa gruntowexxx---+++---
Krzewy owocowe-----++++---
Drzewa owocowe-------+----
Truskawki------++-xxx
Rośliny strączkowexxx---+++---

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare-------+-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+----
Kukurydza na kiszonkęxxx----+----
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx-----+----
Burak cukrowy-------+----
Chmielxxx---------
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx----+----
Krzewy owocowe------++----
Drzewa owocowe------------
Truskawki-------+-xxx
Rośliny strączkowexxx---++----

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-------+----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx----+----

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000014.214.258.658.60000
Zboża jare000030.750.658.675.62.7000
Kukurydza na ziarno00004.714.258.675.658.613.400
Kukurydza na kiszonkę00004.714.258.675.658.613.900
Rzepak i rzepik000014.258.6000000
Ziemniak00000013.659.220000
Burak cukrowy000000050.70000
Chmiel00000014.258.614.2000
Tytoń00000058.610057000
Warzywa gruntowe00000058.674.850.8000
Krzewy owocowe000014.254.875.210058.6000
Drzewa owocowe00000014.258.60000
Truskawki00000.5058.659.212.9000
Rośliny strączkowe00004.714.258.799.958.6000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana