Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Zatory; TERYT: 1424072

Województwo: mazowieckie; Powiat: pułtuski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna2855.4141.48
Kategoria II - podatna3267.8047.47
Kategoria III - średnio podatna573.548.33
Kategoria IV - mało podatna186.912.72
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-98.1-106.9-127.2-130.5-154.9-142.4-206-197.9-163.8-136.5-113.9-100.1
KBW [mm] - średnia ważona-95.9-104.5-124.9-122.8-145-133.2-195.5-187.2-149-127.3-106.9-92.3
KBW [mm] - maksymalna-92.9-101.9-122.2-117.2-138.3-127.1-188.3-179.6-139-121.5-101.3-82.4

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+-+--xxx
Zboża jare----+-++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++---
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++---
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy############
Chmielxxx---+-----
Tytońxxx---++----
Warzywa gruntowexxx---++----
Krzewy owocowe----+-+++---
Drzewa owocowe------+-----
Truskawki------+--xxx
Rośliny strączkowexxx---++----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------+--xxx
Zboża jare------+--xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++----
Kukurydza na kiszonkęxxx---++----
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---+-----
Warzywa gruntowexxx---+-----
Krzewy owocowe------++----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---++----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000.1042.800000
Zboża jare000032.5089230000
Kukurydza na ziarno0000008978.19.1000
Kukurydza na kiszonkę0000008978.111.3000
Rzepak i rzepik000032.526.8000000
Ziemniak000000000000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel0000000.100000
Tytoń00000057.1230000
Warzywa gruntowe00000042.529.10000
Krzewy owocowe00005.4089890000
Drzewa owocowe0000001000000
Truskawki0000004000000
Rośliny strączkowe0000008970.80000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana