Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Winnica; TERYT: 1424062

Województwo: mazowieckie; Powiat: pułtuski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I1965.0024.04
Kategoria II4117.5050.38
Kategoria III1818.7522.25
Kategoria IV272.003.33

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-93.4-161.4-184.7-201.6-185.9-183.8-98.1-114.6-100-81.4-68.5-69.9
KBW [mm] - średnia ważona-90.5-156.3-178.9-194.6-181-179.2-94.6-110.7-94.4-76.6-64-66
KBW [mm] - maksymalna-86.7-152.9-174-189.8-176.1-176-91.5-107.6-88.7-72.1-59.7-59.7

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxx
Zboża jare-+++++---xxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########
Kukurydza na kiszonkęxxx#########
Rzepak i rzepik######xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy############
Chmielxxx---------
Tytońxxx+--------
Warzywa gruntowexxx+--------
Krzewy owocowe-+++++------
Drzewa owocowe--++--------
Truskawki-++++----xxx
Rośliny strączkowexxx+++-----x

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxx
Zboża jare-++++----xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx+--------
Warzywa gruntowexxx+--------
Krzewy owocowe-+++--------
Drzewa owocowe------------
Truskawki-+++-----xxx
Rośliny strączkowexxx+-------x

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---+-----xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime024.174.474.4243.4000000
Zboża jare074.474.482.774.424000000
Kukurydza na ziarno000000000000
Kukurydza na kiszonkę000000000000
Rzepak i rzepik00034.947.950.4000000
Ziemniak000000000000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel000000000000
Tytoń00032.900000000
Warzywa gruntowe00025.700000000
Krzewy owocowe026.974.474.42410.9000000
Drzewa owocowe008.323.600000000
Truskawki026.974.474.413.20000000
Rośliny strączkowe00074.42424000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana