Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Winnica; TERYT: 1424062

Województwo: mazowieckie; Powiat: pułtuski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1980.9722.64
Kategoria II - podatna5484.1662.68
Kategoria III - średnio podatna1062.1612.14
Kategoria IV - mało podatna222.002.54
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-96-104.7-122.7-127.4-155.1-141.3-207.8-196.3-163.5-135.7-111.1-92-65.4-57.8
KBW [mm] - średnia ważona-93.6-101.2-118.3-122.7-150.3-137.7-203.1-188.6-152.7-131.4-107.4-85.1-57.9-53.9
KBW [mm] - maksymalna-90.5-97.5-113.9-119.1-145.3-134.6-197.6-182-143.1-126.9-102.8-79.4-53.2-50.2

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+-+--xxxxx
Zboża jare----+-++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---+-----xx
Tytońxxx---++----xx
Warzywa gruntowexxx---++----xx
Krzewy owocowe----+-+++---xx
Drzewa owocowe------+-----xx
Truskawki------+--xxxxx
Rośliny strączkowexxx---++------

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------+--xxxxx
Zboża jare------+--xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++------
Kukurydza na kiszonkęxxx---++------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---+-----xx
Warzywa gruntowexxx---+-----xx
Krzewy owocowe------++----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki------+--xxxxx
Rośliny strączkowexxx---++------

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00002.8076.90000000
Zboża jare000022.8085.320.4000000
Kukurydza na ziarno00000085.384.411.900000
Kukurydza na kiszonkę00000085.384.412.700000
Rzepak i rzepik000022.822.800000000
Ziemniak00000000000000
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel0000006.70000000
Tytoń00000085.320.4000000
Warzywa gruntowe00000065.622.7000000
Krzewy owocowe000015.9085.385.30.400000
Drzewa owocowe00000022.70000000
Truskawki00000023.50000000
Rośliny strączkowe00000085.364.2000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana