Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Świercze; TERYT: 1424052

Województwo: mazowieckie; Powiat: pułtuski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1569.5720.97
Kategoria II - podatna3552.1347.46
Kategoria III - średnio podatna1639.1821.90
Kategoria IV - mało podatna723.529.67
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-94.5-103-120.4-123.6-155-139.7-208.6-194-158.8-136.9-117.1-95.3
KBW [mm] - średnia ważona-92.3-100.5-117.4-120.1-149.2-136.7-203.1-188.6-150.6-132-111.2-88.1
KBW [mm] - maksymalna-88.9-96.8-113.4-117.4-146.1-134.3-200.1-185.1-144.9-129-107-83.5

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+-+--xxx
Zboża jare----+-++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++---
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++---
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy############
Chmielxxx---+-----
Tytońxxx---++----
Warzywa gruntowexxx---++----
Krzewy owocowe----+-++----
Drzewa owocowe------+-----
Truskawki------+--xxx
Rośliny strączkowexxx---++----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------+--xxx
Zboża jare------+--xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++----
Kukurydza na kiszonkęxxx---++----
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---+-----
Warzywa gruntowexxx---+-----
Krzewy owocowe------++----
Drzewa owocowe------------
Truskawki------+--xxx
Rośliny strączkowexxx---++----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000.6066.900000
Zboża jare000021.5068.621.20000
Kukurydza na ziarno00000068.668.63.8000
Kukurydza na kiszonkę00000068.668.64.9000
Rzepak i rzepik000021.521.5000000
Ziemniak000000000000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel0000002.800000
Tytoń00000068.621.20000
Warzywa gruntowe00000057.521.50000
Krzewy owocowe000010.8068.668.60000
Drzewa owocowe00000021.500000
Truskawki00000022.500000
Rośliny strączkowe00000068.657.70000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana