Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Pułtusk; TERYT: 1424043

Województwo: mazowieckie; Powiat: pułtuski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna2206.6223.45
Kategoria II - podatna2800.1129.75
Kategoria III - średnio podatna2884.1530.64
Kategoria IV - mało podatna1520.6216.16
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-99.3-107.6-126.9-124.4-149.2-137.7-200.3-187-149.2-130.2-106.2-86.5
KBW [mm] - średnia ważona-95.7-103.6-123.1-117.3-142-131.9-194.1-179-137.2-125-101.4-78.2
KBW [mm] - maksymalna-92.4-100-119.7-110.3-133.6-123.5-186.7-173.6-128.3-120.5-97.6-73.6

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------+--xxx
Zboża jare----+-++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++----
Kukurydza na kiszonkęxxx---++----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy############
Chmielxxx---------
Tytońxxx---++----
Warzywa gruntowexxx---++----
Krzewy owocowe------++----
Drzewa owocowe------+-----
Truskawki------+--xxx
Rośliny strączkowexxx---++----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare------+--xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++----
Kukurydza na kiszonkęxxx---++----
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---+-----
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------++----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---+-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000024.100000
Zboża jare000014.105100000
Kukurydza na ziarno00000053.625.40000
Kukurydza na kiszonkę00000053.625.40000
Rzepak i rzepik000014.113.9000000
Ziemniak000000000000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel000000000000
Tytoń00000031.100000
Warzywa gruntowe00000024.12.10000
Krzewy owocowe00000053.640.10000
Drzewa owocowe000000100000
Truskawki00000019.800000
Rośliny strączkowe00000053.624.10000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana